Zoekresultaten  1-20 van de 375 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

  Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

  Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak overlast in gemeentelijke opvanglocaties - Handelingsperspectief voor locatiemanagers en gemeenten

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om hen te helpen bij de aanpak van overlastgevend gedrag door vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is een van de eerste stappen die het Rijk zet om hen te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties en bestaat uit 4 instrumenten: 1. Voorbeeld van een huishoudelijk reglement 2. Maatregelen bij overlast 3. Handreiking time-outlocaties 4. Klachtenprocedure voor vluchtelingen uit Oekraïne (met formulier)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

  Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De wet zorgt voor de implementatie van een Europese richtlijn, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Het doel van deze wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de Europese Unie te bevorderen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit?

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Information for host households of refugees from the Ukraine

  Engelstalig document voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het document geeft informatie over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Russische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Russisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Arabische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Arabisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vous avez fui l’Ukraine, mais ne détenez pas la nationalité ukrainienne ?

  Franstalige flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fled from Ukraine but don’t have Ukrainian nationality?

  Engelstalige flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraine

  Het document geeft informatie aan gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het gaat over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekra_ne.pdf

  Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne

  Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Information for host households of refugees from the Ukraine

  Informatie voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Information for host households of third country nationals from the Ukraine

  Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over vervallen Tijdelijke Bescherming derdelanders uit Oekraïne - Expiration of the Temporary Protection Directive for third country nationals from the Ukraine

  Brief over de tijdelijke bescherming die vanaf 4 september 2023 komt te vervallen. De brief is gericht aan vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (zogenoemde derdelanders). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over vervallen Tijdelijke Bescherming derdelanders uit Oekraïne

  Brief over de tijdelijke bescherming die vanaf 4 september 2023 komt te vervallen. De brief is gericht aan vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (zogenoemde derdelanders). 

 • Brief over vervallen Tijdelijke Bescherming derdelanders uit Oekraïne - Brief over vervallen Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne

  Brief over de tijdelijke bescherming die vanaf 4 september 2023 komt te vervallen. De brief is gericht aan vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (zogenoemde derdelanders). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Internationale kinderontvoering

  In dit informatieblad leest u wat de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) voor u kan betekenen wanneer uw kind ontvoerd is naar het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Contactmogelijkheden - Opvang vluchtelingen Oekraïne

  Factsheet met informatie over verschillende contactmogelijkheden voor partijen die bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betrokken zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op