Zoekresultaten  1-50 van de 187 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Brochureverwijder
 • Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

  Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaccin in het kort: Comirnaty coronaprik (BioNTech/Pfizer) voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar oud

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaccin in het kort: Comirnaty coronaprik (BioNTech/Pfizer) tegen COVID-19

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socialmedia Slider

  Slider die gemeenten kunnen gebruiken om de verkiezing van de Tweede Kamer 2023 bij kiezers onder de aandacht te brengen op sociale media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

  Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sector mobiliteit en stikstofdepositie - feiten en cijfers

  Factsheet over de bijdrage van de sector mobiliteit aan de landelijke stikstofdepositie en stikstofemissie, maatregelen om stikstofemissie en -depositie te reduceren en verwachte effecten van deze maatregelen op stikstofemissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handout voor stembureauleden over de dag van de stemming

  Hand-out voor stembureauleden met informatie om de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdlijn experiment gesloten coffeeshopketen

  Brochure Tijdlijn Experiment gesloten coffeeshopketen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak overlast in gemeentelijke opvanglocaties - Handelingsperspectief voor locatiemanagers en gemeenten

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om hen te helpen bij de aanpak van overlastgevend gedrag door vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is een van de eerste stappen die het Rijk zet om hen te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties en bestaat uit 4 instrumenten: 1. Voorbeeld van een huishoudelijk reglement 2. Maatregelen bij overlast 3. Handreiking time-outlocaties 4. Klachtenprocedure voor vluchtelingen uit Oekraïne (met formulier)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geldige identiteitsdocumenten voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing in 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023

  Verkiezingskalender over de hele verkiezingsperiode voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

  Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De wet zorgt voor de implementatie van een Europese richtlijn, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Het doel van deze wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de Europese Unie te bevorderen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerlingenvervoer: informatie en praktische tips voor scholen

  Deze brochure legt uit hoe het leerlingenvervoer georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden heeft. De brochure geeft praktische tips en informatie over hoe scholen kunnen helpen bij het leerlingenvervoer. Met de informatie en ideeën uit deze brochure kunnen scholen direct aan de slag, zodat een leerling goed op school aankomt en aan een productieve schooldag kan beginnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Arabische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Arabisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vous avez fui l’Ukraine, mais ne détenez pas la nationalité ukrainienne ?

  Franstalige flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fled from Ukraine but don’t have Ukrainian nationality?

  Engelstalige flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraine

  Het document geeft informatie aan gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het gaat over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit?

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Information for host households of refugees from the Ukraine

  Engelstalig document voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het document geeft informatie over de gevolgen van de beëindiging van de tijdelijke bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Hierbij gaat het om personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne (derdelanders), die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Russische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Russisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stappenplan: Meningsverschil met werkgever

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kalender verkiezing Tweede Kamer 2023

  Op deze verkiezingskalender staan de belangrijke data voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 22 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Trapliften op bestaande trappen

  Dit informatieblad beschrijft hoe aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 kan worden voldaan bij het plaatsen van een traplift op een bestaande trap in een woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bommenregeling gemeentefonds

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws SZW 2023-3

  Overzicht van bijdragen in het Gemeentenieuws SZW (2023-3).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit voorschoolse educatie 2022 Factsheet - juni 2023

  De factsheet geeft een beeld van de kwaliteit van voorschoolse educatie (ve) voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar met een risico op een onderwijsachterstand in Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster Staatsdeelnemingen 2022

  Overzicht van staatsdeelnemingen in 2022 en hoe zij aan publieke belangen hebben bijgedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bij welk samenwerkingsverband vraagt de school een TLV aan?

  Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om toegang te krijgen tot gespecialiseerd onderwijs. Met deze stroomschema's kunnen scholen vaststellen bij welk samenwerkingsverband zij die toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Neem bij vragen over deze stroomschema's contact op met de helpdesk van Het Steunpunt Passend Onderwijs: helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Consumentenagenda 2023

  Samenvatting van de maatregelen om de positie van de Nederlandse consument verder te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Information for host households of refugees from the Ukraine

  Informatie voor gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Information for host households of third country nationals from the Ukraine

  Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekra_ne.pdf

  Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne

  Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

 • Brief over vervallen Tijdelijke Bescherming derdelanders uit Oekraïne

  Brief over de tijdelijke bescherming die vanaf 4 september 2023 komt te vervallen. De brief is gericht aan vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (zogenoemde derdelanders). 

 • Brief over vervallen Tijdelijke Bescherming derdelanders uit Oekraïne - Brief over vervallen Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne

  Brief over de tijdelijke bescherming die vanaf 4 september 2023 komt te vervallen. De brief is gericht aan vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (zogenoemde derdelanders). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 27 juni 2023 - (versie 11, juni 2023)

  Vragen en antwoorden met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over vervallen Tijdelijke Bescherming derdelanders uit Oekraïne - Expiration of the Temporary Protection Directive for third country nationals from the Ukraine

  Brief over de tijdelijke bescherming die vanaf 4 september 2023 komt te vervallen. De brief is gericht aan vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (zogenoemde derdelanders). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 5e tranche Woningbouwimpuls

  Cijfers over de resultaten van de 5e ronde van de Woningbouwimpuls.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg

  Dit document heeft als doel om helderheid en eenduidigheid te verschaffen aan gemeenten en aanbieders over wat pleegzorg is, wat het kost, hoe deze kosten zijn opgebouwd en wat gemeenten daarvoor van aanbieders mogen verwachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Internationale kinderontvoering

  In dit informatieblad leest u wat de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) voor u kan betekenen wanneer uw kind ontvoerd is naar het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kalender verkiezingen Europees Parlement 2024

  Op deze verkiezingskalender staan de belangrijke data voor de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden

  Informatie voor huisartsen over medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat over het verlenen van zorg aan deze vluchtelingen, asielzoekers en onverzekerden, het declareren van de kosten en over tolken en taalhulpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sail Plan Vooruit!

  Uitwerking van de transitie van de Koninklijke Marine voor de toekomst. Het Sail Plan wordt regelmatig geactualiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

  Het Multilateraal Instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Contactmogelijkheden - Opvang vluchtelingen Oekraïne

  Factsheet met informatie over verschillende contactmogelijkheden voor partijen die bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betrokken zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatiewet (uitvoering in 2022)

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zorgkosten en vergoedingen tijdens zwangerschap en kraamtijd

  Wat betaalt u aan zorgkosten tijdens een zwangerschap en de kraamtijd? En welke vergoedingen zijn er? Wie betaalt bijvoorbeeld een bevalling in het ziekenhuis? In dit document bekijkt u een overzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)

  Dit informatieblad vermeldt op hoofdlijnen onder welke voorwaarden iemand de oorspronkelijke vermelding van het geslacht in de geboorteakte kan wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bewind bij vermissing van een persoon - afwezigheidsbewind

  In situaties waarin een persoon plotseling verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstig zorgen maken over diens welzijn, kan er reden zijn om de persoon in kwestie als vermist te beschouwen. Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt. Deze publicatie bevat onder andere de volgende onderwerpen: Zaakwaarneming en onderbewindstelling; Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder; Bewind Voorwaarden om het bewind aan te vragen Procedure onderbewindstelling Einde bewind; Aansprakelijheid bewindvoerder; Rol van Slachtofferhulp Nederland. Datum van uitgave: april 2023

  Bekijk document gepubliceerd op