Zoekresultaten  1-20 van de 114 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Brochureverwijder
 • Brochure Geldige identiteitsbewijzen - Brochure Geldige identiteitsbewijzen (december 2022)

  Brochure die stembureauleden kunnen gebruiken bij de controle van identiteitsbewijzen van stemmers tijdens de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Geldige identiteitsbewijzen - Addendum bij brochure Geldige identiteitsbewijzen (februari 2023)

  Brochure die stembureauleden kunnen gebruiken bij de controle van identiteitsbewijzen van stemmers tijdens de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Geldige identiteitsbewijzen

  Brochure die stembureauleden kunnen gebruiken bij de controle van identiteitsbewijzen van stemmers tijdens de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023.

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking gemeentelijk stembureau

  Deze handreiking is gemaakt voor de leden van het gemeentelijk stembureau (GSB). Hij is te gebruiken ter voorbereiding op de zitting en als naslagwerk tijdens de zitting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Geldige identiteitsbewijzen - Brochure geldige identiteitsbewijzen

  Brochure voor leden van de stembureaus op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met het oog op de controle van de identiteitsdocumenten van kiesgerechtigden bij de eilandsraads- en kiescollegeverkiezingen op 15 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Geldige identiteitsbewijzen

  Brochure voor leden van de stembureaus op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met het oog op de controle van de identiteitsdocumenten van kiesgerechtigden bij de eilandsraads- en kiescollegeverkiezingen op 15 maart 2023.

 • Brochure Geldige identiteitsbewijzen - Valid Identity Documents Bonaire, St. Eustatius and Saba

  Brochure voor leden van de stembureaus op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met het oog op de controle van de identiteitsdocumenten van kiesgerechtigden bij de eilandsraads- en kiescollegeverkiezingen op 15 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infosheet Nationaal Actieprogramma

  Infosheet over het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geschiedenis ministerie BZ

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestond op 12 maart 2023 exact 225 jaar. Op 12 maart 1798 besloot het toenmalig 'Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek' tot de oprichting van een Departement van Buitenlandse Zaken. We kijken in dit historische overzicht terug in de tijd; hoe ontstond BZ en wat veranderde er in de loop der jaren?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding uitslagvaststelling voor centraal stembureaus Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2023

  Na de stemming start het proces van uitslagvaststelling. Het centraal stembureau berekent de zetelverdeling en wijst de verdeelde zetels toe aan kandidaten. Vervolgens benoemt het de kandidaten. Het vertegenwoordigend orgaan in oude samenstelling (de Provinciale Staten of het algemeen bestuur van het waterschap) beslist over de toelating van de benoemde kandidaten. Deze handleiding van de Kiesraad helpt de centraal stembureaus op weg bij het vaststellen van de uitslag en het benoemen van kandidaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wereldkaart ambassades en consulaten van Buitenlandse Zaken - februari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers STAP-budget 2022

  Overzicht van cijfers over de resultaten van de aanvraagtijdvakken in 2022 van het STAP-budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bewind bij vermissing van een persoon - afwezigheidsbewind

  In situaties waarin een persoon plotseling verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstig zorgen maken over diens welzijn, kan er reden zijn om de persoon in kwestie als vermist te beschouwen. Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt. Deze publicatie bevat onder andere de volgende onderwerpen: Zaakwaarneming en onderbewindstelling; Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder; Bewind Voorwaarden om het bewind aan te vragen Procedure onderbewindstelling Einde bewind; Aansprakelijheid bewindvoerder; Rol van Slachtofferhulp Nederland. Datum van uitgave: april 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)

  Dit informatieblad vermeldt op hoofdlijnen onder welke voorwaarden iemand de oorspronkelijke vermelding van het geslacht in de geboorteakte kan wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe werkt de huurverlaging in 2023?

  Bekijk of u recht heeft op de huurverlaging in 2023. Meer informatie vindt u in deze brochure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zorgkosten en vergoedingen tijdens zwangerschap en kraamtijd

  Wat betaalt u aan zorgkosten tijdens een zwangerschap en de kraamtijd? En welke vergoedingen zijn er? Wie betaalt bijvoorbeeld een bevalling in het ziekenhuis? In dit document bekijkt u een overzicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat is de Interne Markt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheid van goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sail Plan Vooruit!

  Uitwerking van de transitie van de Koninklijke Marine voor de toekomst. Het Sail Plan wordt regelmatig geactualiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op