Zoekresultaten  1-20 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Handelingskader doxing voor slachtoffers

  Informatie voor slachtoffers van doxing en hun omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader doxing voor werkgevers

  Handvatten voor werkgevers om de impact van doxing op medewerkers te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Contactmogelijkheden - Opvang vluchtelingen Oekraïne

  Factsheet met informatie over verschillende contactmogelijkheden voor partijen die bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betrokken zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • U gaat scheiden

  In deze publicatie vindt u informatie over wanneer u kunt scheiden, hoe u moet scheiden en wat u moet regelen. De publicatie is bedoeld voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en niet langer bij hun partner willen blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezag, omgang en informatie

  Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij. Deze soorten leggen we in dit informatieblad uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat te doen als iemand vermist wordt

  Dit informatieblad is bestemd voor iedereen die te maken heeft met een vermissing. Niet alleen voor ouders, partners, kinderen en andere familieleden, maar ook voor buren, kennissen, vrienden en werkgevers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

  Dit informatieblad gaat over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. Bijvoorbeeld over uw rechten en plichten, en de regels om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract te hebben. En wat uw rechten en plichten zijn als u uit elkaar gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Alimentatie

  In deze publicatie vindt u informatie over de onderhoudsplicht en de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Ook komt de situatie aan de orde waarbij iemand niet zelf ouder is, maar wel het gezag heeft over het kind van de partner.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Oekraïns (Гроші на проживання для біженців з України)

  Біженці з України отримують грошову допомогу на харчування, одяг та інші особисті витрати, якщо вони не отримують ці речі в натуральній формі. Біженці, які проживають у приймаючій сім’ї, отримують додатково надбавку. Оскільки вартість життя за останній період зросла, суми допомоги на проживання були скориговані з урахуванням інфляції. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі за даними Нібуд. Нижче наведено скільки коштів на проживання отримують біженці з України з 1 жовтня 2023 року.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Engels (Living allowance for refugees from Ukraine)

  Refugees from Ukraine receive a living allowance for food, clothing and other personal expenses, unless these things are donated to them. Refugees who live with a host family also receive an extra allowance. Because the cost of living has recently increased, the living allowance amounts have been adjusted in line with inflation. The new amounts are based on the minimum cost of living calculated by the National Institute for Family Finance Information (Nibud). In the factsheet you can read how much living allowance refugees from Ukraine have been receiving since 1 October 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Nederlands

  Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven, behalve als ze deze dingen in natura ontvangen. Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarnaast een extra toelage. Omdat de kosten voor levensonderhoud de afgelopen periode zijn gestegen, zijn de bedragen van het leefgeld aangepast aan de inflatie. De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud volgens het Nibud. In de factsheet leest u hoeveel leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds 1 oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

  Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

  Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak overlast in gemeentelijke opvanglocaties - Handelingsperspectief voor locatiemanagers en gemeenten

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om hen te helpen bij de aanpak van overlastgevend gedrag door vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is een van de eerste stappen die het Rijk zet om hen te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties en bestaat uit 4 instrumenten: 1. Voorbeeld van een huishoudelijk reglement 2. Maatregelen bij overlast 3. Handreiking time-outlocaties 4. Klachtenprocedure voor vluchtelingen uit Oekraïne (met formulier)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

  Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De wet zorgt voor de implementatie van een Europese richtlijn, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Het doel van deze wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de Europese Unie te bevorderen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Arabische versie

  LET OP: deze flyer is een bijlage bij de Kamerbrief van 31 juli 2023 en niet meer actueel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit?

  LET OP: deze flyer is een bijlage bij de Kamerbrief van 31 juli 2023 en niet meer actueel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vous avez fui l’Ukraine, mais ne détenez pas la nationalité ukrainienne ?

  LET OP: deze flyer is een bijlage bij de Kamerbrief van 31 juli 2023 en niet meer actueel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Information for host households of refugees from the Ukraine

  LET OP: deze publicatie is een bijlage bij de Kamerbrief van 31 juli 2023 en niet meer actueel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fled from Ukraine but don’t have Ukrainian nationality?

  LET OP: deze flyer is een bijlage bij de Kamerbrief van 31 juli 2023 en niet meer actueel.

  Bekijk document gepubliceerd op