Zoekresultaten  1-20 van de 107 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Brochureverwijder
 • Factsheet experiment gesloten coffeeshopketen

  Dit factsheet legt beknopt uit wat het experiment gesloten coffeeshopketen ('wietexperiment') inhoudt. Wat is het doel en hoe wordt onderzocht wat de effecten zijn op de volksgezondheid, criminaliteit en veiligheid?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwerking persoonsgegevens door het Expertisecentrum Malversaties (ECM)

  Uitleg over welke persoonsgegevens het Expertisecentrum Malversaties (ECM) van het ministerie van Buitenlandse Zaken verwerkt. En bijvoorbeeld op grond waarvan het die verwerkt en met wie het die gegevens mag delen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 21 december 2023 - (versie december 2023)

  Vragen en antwoorden met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Wet financiering politieke partijen

  Deze infographic geeft een beeld over de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). in de Wfpp staan regels over de financiering van politieke partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilig taxivervoer - Wat u als taxichauffeur moet weten

  Hoe gebruik ik de Boordcomputer Taxi (BCT)? Aan welke arbeids- en rusttijden moet ik me houden? In deze brochure leest u hoe u als taxichauffeur veilig werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over de coronaprik voor zwangeren

  Wie zwanger is, loopt een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona. Daarom kunnen zwangeren de coronaprik halen. Met de coronaprik wordt de bescherming weer op peil gebracht. De prik verkleint de kans op complicaties en ziekenhuisopname tijdens de zwangerschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking schooladvisering (versie januari 2024)

  Handreiking om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

  Het Multilateraal Instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader doxing voor slachtoffers

  Informatie voor slachtoffers van doxing en hun omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader doxing voor werkgevers

  Handvatten voor werkgevers om de impact van doxing op medewerkers te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland pakt belastingontwijking aan

  Factsheet over de aanpak van belastingontwijking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure bekostiging PO 2024

  In  de brochure staat de bekostigingssystematiek die geldt voor het primair onderwijs. De bedragen zijn aangepast naar de prijzen voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Contactmogelijkheden - Opvang vluchtelingen Oekraïne

  Factsheet met informatie over verschillende contactmogelijkheden voor partijen die bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betrokken zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitaal afstandsonderwijs voor ouders

  Brochure digitaal afstandsonderwijs voor ouders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitaal afstandsonderwijs voor professionals

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zwangerschap en werk - informatie voor werkgevers

  Rechten en plichten voor werkgevers van mensen die zwanger zijn of net een kind hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zwangerschap en werk - informatie voor werknemers

  Regels die gelden voor werknemers die zwanger zijn of net een kind hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Welk verlof kun je wanneer gebruiken? (infographic)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De financiering van politieke partijen

  In de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) staan regels over de financiering van politieke partijen. Bijvoorbeeld over de subsidiëring. In deze brochure worden de voorschriften van de Wfpp gedetailleerd uitgewerkt.

 • Handreiking MKB Opleverdossier

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt. Deze handreiking helpt bedrijven en hun klanten om afspraken te maken over de inhoud van het opleverdossier. De handreiking biedt checklists die bij de aannemingsovereenkomst kunnen worden gevoegd, waarop die gegevens naast de algemene projectgegevens kunnen worden vastgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op