Zoekresultaten  1601-1610 van de 1.641 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
 • Magazine katern Dag van het risico

  Artikel over gezond omgaan met risico’s en incidenten verschenen in het Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing van augustus 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatievoorziening nr. 15

  De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein van Interbestuurlijke informatievoorziening. Daar maken SiSa en Iv3 onderdeel van uit. In dit nummer aandacht voor: SiSa - Aanlevering 2009 en Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesbegeleiding in participatietrajecten

  De essentie van besturen is samenwerking tussen verschillende partners om ingewikkelde maatschappelijke problemen op te lossen. In die opvatting is het helemaal niet vanzelfsprekend dat één van die partijen, de gemeente, altijd tevens de rol zou moeten vervullen van procesbegeleider en –regisseur. Eigenlijk kunnen alle participatieprocessen waarbij verschillende belangen en gezichtspunten samenkomen, worden beschreven als pogingen om vertrouwen te wekken, bruggen te slaan en open te staan voor de inbreng van anderen. Dit kan alleen lukken als het professioneel wordt aangepakt. Ook als bestuurders of ambtenaren ervoor kiezen het zelf te doen, lukt het alleen als zij zich ervan bewust zijn dat zij zich niet teveel moeten vereenzelvigen met een standpunt om profijt te kunnen hebben van burgerparticipatie. Ook als zij zich hiervan weten los te maken, hebben zij onwillekeurig een achterstand bij het wekken van vertrouwen zolang zij door burgers worden vereenzelvigd met de gemeentelijke opvattingen en voorstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Burgemeester als hoeder

  De burgemeester is één van de belangrijke spelers die een rol spelen bij burgerparticipatie in de gemeente. De uitdrukkelijke opdracht aan de burgemeester in artikel 170 van de Gemeentewet maakt dat duidelijk. Aan de burgemeester is daarin een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht. Hein Albeda heeft hiervoor in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesprekken gevoerd met een voorhoede van burgemeesters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De raad en burgerparticipatie

  De sleutel voor de verdere verdieping en versterking van burgerparticipatie ligt zonder twijfel bij de raad. Als volksvertegenwoordiging vormt de gemeenteraad het scharnierpunt tussen de burgers en de gemeente. Mede door de dualisering lijkt de rol van de raad bij burgerparticipatie langzaam te veranderen. Dit werd goed zichtbaar in de uitwisseling tussen griffiers in de proeftuin van het programma van Binnenlandse Zaken en de VNG “In Actie met Burgers!”. Aan de begeleiders van deze proeftuin van bureau De Beuk hebben we gevraagd om in kaart te brengen welke vernieuwende praktijken er op dit gebied zichtbaar zijn, welke nieuwe rollen de gemeenteraad vervult bij burgerparticipatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betrokkenheid loont (in de samenleving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland verandert - Rotterdam Stadshavens

  Nederland is één van de dichtstbevolkte delta’s in de wereld. Wonen, werken, infrastructuur en natuur strijden om een plek. Traditioneel heeft Nederland met een sterk ontwikkelde ruimtelijke planningstraditie altijd bijgedragen aan een efficiënte ordening van al deze vraagstukken om ruimte. De Nota Ruimte staat voor een omslag in de ruimtelijke ordening van Nederland: van toetsen naar ontwikkelen. Met een meer ontwikkelingsgerichte aanpak wordt actief bevorderd dat Nederland veiliger, concurerender en mooier wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Pools)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Arbeidstijdenwet (Duits)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) nummer 13

  Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op