Zoekresultaten  1-20 van de 1.720 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
 • Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

  Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaccin in het kort: Comirnaty coronaprik (BioNTech/Pfizer) voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar oud

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaccin in het kort: Comirnaty coronaprik (BioNTech/Pfizer) tegen COVID-19

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socialmedia Slider

  Slider die gemeenten kunnen gebruiken om de verkiezing van de Tweede Kamer 2023 bij kiezers onder de aandacht te brengen op sociale media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdlijn experiment gesloten coffeeshopketen

  Brochure Tijdlijn Experiment gesloten coffeeshopketen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

  Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerlingenvervoer: informatie en praktische tips voor scholen

  Deze brochure legt uit hoe het leerlingenvervoer georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden heeft. De brochure geeft praktische tips en informatie over hoe scholen kunnen helpen bij het leerlingenvervoer. Met de informatie en ideeën uit deze brochure kunnen scholen direct aan de slag, zodat een leerling goed op school aankomt en aan een productieve schooldag kan beginnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sector mobiliteit en stikstofdepositie - feiten en cijfers

  Factsheet over de bijdrage van de sector mobiliteit aan de landelijke stikstofdepositie en stikstofemissie, maatregelen om stikstofemissie en -depositie te reduceren en verwachte effecten van deze maatregelen op stikstofemissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijfde Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken

  Vijfde Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handout voor stembureauleden over de dag van de stemming

  Hand-out voor stembureauleden met informatie om de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden voor de aanvraagperiode 1999

  Informatiebrochure over de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (SBL) voor de aanvraagperiode 1999.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiebrochure Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland (2 van 2)

  Deel 2 van de informatiebrochure over de regeling 'Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiebrochure Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland (1 van 2)

  Deel 1 van de informatiebrochure over de regeling 'Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak overlast in gemeentelijke opvanglocaties - Handelingsperspectief voor locatiemanagers en gemeenten

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om hen te helpen bij de aanpak van overlastgevend gedrag door vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is een van de eerste stappen die het Rijk zet om hen te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties en bestaat uit 4 instrumenten: 1. Voorbeeld van een huishoudelijk reglement 2. Maatregelen bij overlast 3. Handreiking time-outlocaties 4. Klachtenprocedure voor vluchtelingen uit Oekraïne (met formulier)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023

  Verkiezingskalender over de hele verkiezingsperiode voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geldige identiteitsdocumenten voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing in 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

  Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De wet zorgt voor de implementatie van een Europese richtlijn, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Het doel van deze wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de Europese Unie te bevorderen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit? Arabische versie

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het Arabisch. De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevlucht uit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit?

  Flyer van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De flyer geeft informatie aan derdelanders die uit Nederland moeten vertrekken. Het gaat om  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op