Zoekresultaten  1-50 van de 173 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Brochureverwijder
 • Zwangerschap en werk - informatie voor werkgevers

  Rechten en plichten voor werkgevers van mensen die zwanger zijn of net een kind hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zwangerschap en werk - informatie voor werknemers

  Regels die gelden voor werknemers die zwanger zijn of net een kind hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Welk verlof kun je wanneer gebruiken? (infographic)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijsluiter Cannabis (wiet en hasj) - Engelstalige versie

  Deze bijsluiter (Engelstalige versie) is ontwikkeld in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het doel is het voorkomen van schade aan de gezondheid van gebruikers. Elk cannabisproduct dat verkocht wordt, is voorzien van de bijsluiter. Deze is te vinden via een QR-code op de verpakking. De bijsluiter geeft informatie over wat cannabis kan betekenen voor de gezondheid; welke risico’s er zijn en welke mensen extra moeten opletten. Er staat ook in waar iemand advies en hulp kan vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectief communiceren over rijden onder invloed

  Om eenduidig, strategisch en vooral effectief te communiceren over rijden onder invloed, biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze praktische handreiking aan voor overheids- en kennisorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking schooladvisering (versie november 2023)

  Handreiking om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Folder Energietoeslag 2023 en eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

  Deze folder bevat meer informatie over de Energietoeslag 2023 en de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis en innovatie voor klimaatadaptatie in de landbouw

  In deze brochure vinden ondernemers in de land- en tuinbouw, overheden en andere betrokken partijen een overzicht van de inzet en geboekte resultaten op kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie voor een klimaatrobuuste agro-sector. Ook worden belangrijke kennisvragen en -projecten voor de komende jaren toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhaving Wet goed verhuurderschap (Wgv)

  Uitleg over handhavingsmogelijkheden voor de Wet goed verhuurderschap, in combinatie met handreiking en wettekst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hand-out Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

  Hand-out voor stembureauleden met informatie om de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord 'Ontwikkeladvies praktisch opgeleiden'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, havo en vwo en examenstudenten mbo-4 ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vind je folders en video's met informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Heb je behoefte aan een persoonlijk overzicht van wat je allemaal moet regelen?

 • Folder studeren aan HBO of Universiteit

  Studeren aan een hogeschool of universiteit. De informatie in deze folder helpt om je goed voor te bereiden als je naar een hogeschool of universiteit wilt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Folder studeren in het mbo

  De informatie in deze folder helpt om je goed voor te bereiden als je naar het mbo wilt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • U gaat scheiden

  In deze publicatie vindt u informatie over wanneer u kunt scheiden, hoe u moet scheiden en wat u moet regelen. De publicatie is bedoeld voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en niet langer bij hun partner willen blijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezag, omgang en informatie

  Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij. Deze soorten leggen we in dit informatieblad uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat te doen als iemand vermist wordt

  Dit informatieblad is bestemd voor iedereen die te maken heeft met een vermissing. Niet alleen voor ouders, partners, kinderen en andere familieleden, maar ook voor buren, kennissen, vrienden en werkgevers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

  Dit informatieblad gaat over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. Bijvoorbeeld over uw rechten en plichten, en de regels om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract te hebben. En wat uw rechten en plichten zijn als u uit elkaar gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Alimentatie

  In deze publicatie vindt u informatie over de onderhoudsplicht en de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Ook komt de situatie aan de orde waarbij iemand niet zelf ouder is, maar wel het gezag heeft over het kind van de partner.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer objectieve onderbouwing van de prestatieverklaring

  Deze wegwijzer helpt medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te komen tot een objectieve onderbouwing van de prestatieverklaring. Een prestatieverklaring is een verklaring dat een product, dienst of werk daadwerkelijk is geleverd tegen de afgesproken prijs en voorwaarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

  Het Multilateraal Instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochures regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

  De brochure licht toe hoe de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. De brochure is bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders.

 • Brochures regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs - De nieuwe regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs praktijkonderwijs

  De brochure licht toe hoe de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. De brochure is bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochures regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs - de nieuwe regeling ondewijskansen voortgezet onderwijs _praktijkonderwijs.pdf

  De brochure licht toe hoe de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. De brochure is bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochures regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs - de nieuwe regeling onderwijskansen voorgezet onderwijs_ vmbo havo en vwo.pdf

  De brochure licht toe hoe de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. De brochure is bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochures regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs - De nieuwe regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs vmbo havo en vwo

  De brochure licht toe hoe de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. De brochure is bedoeld voor schoolleiders en schoolbestuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Oekraïns (Гроші на проживання для біженців з України)

  Біженці з України отримують грошову допомогу на харчування, одяг та інші особисті витрати, якщо вони не отримують ці речі в натуральній формі. Біженці, які проживають у приймаючій сім’ї, отримують додатково надбавку. Оскільки вартість життя за останній період зросла, суми допомоги на проживання були скориговані з урахуванням інфляції. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі за даними Нібуд. Нижче наведено скільки коштів на проживання отримують біженці з України з 1 жовтня 2023 року.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Engels (Living allowance for refugees from Ukraine)

  Refugees from Ukraine receive a living allowance for food, clothing and other personal expenses, unless these things are donated to them. Refugees who live with a host family also receive an extra allowance. Because the cost of living has recently increased, the living allowance amounts have been adjusted in line with inflation. The new amounts are based on the minimum cost of living calculated by the National Institute for Family Finance Information (Nibud). In the factsheet you can read how much living allowance refugees from Ukraine have been receiving since 1 October 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Nederlands

  Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven, behalve als ze deze dingen in natura ontvangen. Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarnaast een extra toelage. Omdat de kosten voor levensonderhoud de afgelopen periode zijn gestegen, zijn de bedragen van het leefgeld aangepast aan de inflatie. De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud volgens het Nibud. In de factsheet leest u hoeveel leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds 1 oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Nederland pakt belastingontwijking aan

  Nederland is een land met een open economie. De buitenlandse markt is van groot belang voor Nederlandse bedrijven. Daarom is ons belastingstelsel ook internationaal georiënteerd. Ondernemers worden zo min mogelijk belemmerd om over de grens te ondernemen. En buitenlandse ondernemers worden gestimuleerd om in ons land te investeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijsluiter Cannabis (wiet en hasj)

  Deze bijsluiter is ontwikkeld in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het doel is het voorkomen van schade aan de gezondheid van gebruikers. Elk cannabisproduct dat verkocht wordt, is voorzien van de bijsluiter. Deze is te vinden via een QR-code op de verpakking. De bijsluiter geeft informatie over wat cannabis kan betekenen voor de gezondheid; welke risico's er zijn en welke mensen extra moeten opletten. Er staat ook in waar iemand advies en hulp kan vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Contactmogelijkheden - Opvang vluchtelingen Oekraïne

  Factsheet met informatie over verschillende contactmogelijkheden voor partijen die bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne betrokken zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht voorbehouden handelingen - Hoe ga ik hiermee om?

  Sommige medische handelingen brengen onaanvaardbare risico’s mee voor de gezondheid van de patiënt. Deze voorbehouden handelingen mogen enkel door - of in opdracht van - bevoegd zorgpersoneel worden uitgevoerd. In dit overzicht staan de voorwaarden waaronder het in opdracht uitvoeren van voorbehouden handelingen mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Norm twee (les)uren bewegingsonderwijs vanaf schooljaar 2023-2024

  Vanaf 1 augustus 2023 zijn scholen in het primair onderwijs verplicht tenminste 2 (les)uren bewegingsonderwijs per week te geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

  Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaccin in het kort: Comirnaty coronaprik (BioNTech/Pfizer) voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar oud

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaccin in het kort: Comirnaty coronaprik (BioNTech/Pfizer) tegen COVID-19

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Socialmedia Slider

  Slider die gemeenten kunnen gebruiken om de verkiezing van de Tweede Kamer 2023 bij kiezers onder de aandacht te brengen op sociale media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdlijn experiment gesloten coffeeshopketen

  Brochure Tijdlijn Experiment gesloten coffeeshopketen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

  Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerlingenvervoer: informatie en praktische tips voor scholen

  Deze brochure legt uit hoe het leerlingenvervoer georganiseerd is en wie welke verantwoordelijkheden heeft. De brochure geeft praktische tips en informatie over hoe scholen kunnen helpen bij het leerlingenvervoer. Met de informatie en ideeën uit deze brochure kunnen scholen direct aan de slag, zodat een leerling goed op school aankomt en aan een productieve schooldag kan beginnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sector mobiliteit en stikstofdepositie - feiten en cijfers

  Factsheet over de bijdrage van de sector mobiliteit aan de landelijke stikstofdepositie en stikstofemissie, maatregelen om stikstofemissie en -depositie te reduceren en verwachte effecten van deze maatregelen op stikstofemissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden voor de aanvraagperiode 1999

  Informatiebrochure over de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (SBL) voor de aanvraagperiode 1999.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiebrochure Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland (2 van 2)

  Deel 2 van de informatiebrochure over de regeling 'Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiebrochure Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland (1 van 2)

  Deel 1 van de informatiebrochure over de regeling 'Beschikking terzake van het uit productie nemen van bouwland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak overlast in gemeentelijke opvanglocaties - Handelingsperspectief voor locatiemanagers en gemeenten

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om hen te helpen bij de aanpak van overlastgevend gedrag door vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is een van de eerste stappen die het Rijk zet om hen te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties en bestaat uit 4 instrumenten: 1. Voorbeeld van een huishoudelijk reglement 2. Maatregelen bij overlast 3. Handreiking time-outlocaties 4. Klachtenprocedure voor vluchtelingen uit Oekraïne (met formulier)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkiezingskalender Tweede Kamerverkiezing 2023

  Verkiezingskalender over de hele verkiezingsperiode voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geldige identiteitsdocumenten voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing in 2023

  Met deze brochure kunnen de leden van de stembureaus de identiteitsbewijzen van kiesgerechtigden controleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

  Op 1 september 2023 treedt de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking. De wet zorgt voor de implementatie van een Europese richtlijn, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Het doel van deze wet is de grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger te maken en daarmee de vrijheid van vestiging voor deze vennootschappen binnen de Europese Unie te bevorderen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op