Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Brochure vereenvoudiging bekostiging PO

  In deze brochure wordt ingegaan op de bekostigingssystematiek die naar verwachting vanaf kalenderjaar 2023 zal gaan gelden voor het primair onderwijs. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek berekend wordt. Ook is er aandacht voor aanpalende zaken als toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale scholen voor basisonderwijs, liquiditeit en de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging. In de planning op hoofdlijnen wordt beschreven wat wanneer beschikbaar komt in de periode tot en met 2023, zoals de beschikkingen en informatieproducten. Brochure vereenvoudiging bekostiging PO (PDF | 43 pagina's | 569 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs - Brochure voor het speciaal basisonderwijs

  Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het speciaal basisonderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot 1 bedrag waardoor de bekostiging minder sturend wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vereenvoudiging bekostiging (voortgezet ) speciaal onderwijs

  Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het (voortgezet ) speciaal onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot 1 bedrag waardoor de bekostiging minder sturend wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs

  Brochure over hoofdlijnen van de verandering die plaats zal vinden in de bekostiging in het primair onderwijs. Vereenvoudiging bekostiging Primair onderwijs (PDF | 19 pagina's | 290 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen en antwoorden vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

  Antwoorden op vragen over doel en gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Veelgestelde vragen en antwoorden vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (PDF | 2 pagina's | 61 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs po

  In deze brochure wordt ingegaan op de bekostigingssystematiek die naar verwachting vanaf kalenderjaar 2023 zal gaan gelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voor scholen: veel gestelde vragen vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

  In deze brochure vinden scholen antwoorden op veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

  Brochure over de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs). Per 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert. Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021 (PDF | 3 pagina's | 140 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 - veelgestelde vragen mbo vavo en overige volwasseneneducatie

  Antwoorden op over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021, die op 25 mei jl. gepubliceerd is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 - veelgestelde vragen primair, voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs

  Antwoorden op vragen over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021, die op 25 mei jl. gepubliceerd is.

  Bekijk document gepubliceerd op