Zoekresultaten  1-29 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten - Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Aruba, Curaçao en St Maarten

  Informatie voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland (mbo, hogeschool of universiteit) over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  Voor eindexamenleerlingen en studenten in Nederland zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten

  Informatie voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland (mbo, hogeschool of universiteit) over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  Voor eindexamenleerlingen en studenten in Nederland zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie. Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Aruba, Curaçao en St Maarten (PDF | 8 pagina's | 445 kB) Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland (PDF | 8 pagina's | 351 kB)

 • Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten - Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland

  Informatie voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland (mbo, hogeschool of universiteit) over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  Voor eindexamenleerlingen en studenten in Nederland zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Folder Studeren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

  Folder Studeren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (PDF | 4 pagina's | 323 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Folder Studeren aan een hogeschool of universiteit

  Folder Studeren aan een hogeschool of universiteit (PDF | 6 pagina's | 524 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Verantwoord Diplomabesluit

  Deze handreiking beschrijft zoveel mogelijk opties om voor studenten die voor 1 augustus 2022 diplomeren tot een verantwoord diplomabesluit te komen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten

  Informatie voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland (mbo, hogeschool of universiteit) over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  Voor eindexamenleerlingen en studenten in Nederland zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten

  Informatie voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland (mbo, hogeschool of universiteit) over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  Voor eindexamenleerlingen en studenten in Nederland zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studeren in het mbo of hoger onderwijs voor studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten

  Informatie voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten die een opleiding willen volgen in Nederland (mbo, hogeschool of universiteit) over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering.  Voor eindexamenleerlingen en studenten in Nederland zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, mbo-4, havo en vwo ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vindt u informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Lees hiervoor de folders 'Overstap naar het mbo' of 'Studeren aan een hogeschool of universiteit' en bekijk de animaties. Voor nieuwe studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, havo en vwo en examenstudenten mbo-4 ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vind je folders en video's met informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Voor nieuwe studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, mbo-4, havo en vwo ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vindt u informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Lees hiervoor de folders 'Overstap naar het mbo' of 'Studeren aan een hogeschool of universiteit' en bekijk de animaties. Voor nieuwe studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, mbo-4, havo en vwo ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vindt u informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Lees hiervoor de folders 'Overstap naar het mbo' of 'Studeren aan een hogeschool of universiteit' en bekijk de animaties. Voor nieuwe studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, mbo-4, havo en vwo ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vindt u informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Lees hiervoor de folders 'Overstap naar het mbo' of 'Studeren aan een hogeschool of universiteit' en bekijk de animaties. Voor nieuwe studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

  Alle eindexamenkandidaten vmbo, mbo-4, havo en vwo ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vindt u informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Lees hiervoor de folders 'Overstap naar het mbo' of 'Studeren aan een hogeschool of universiteit' en bekijk de animaties. Voor nieuwe studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten zijn er aparte brochures met voor hen specifieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Diploma’s, certificaten en verklaringen in het mbo

  Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn). Wat houden de verschillende bewijsstukken nu in? En welke studenten komen in aanmerking voor welk bewijsstuk?

 • Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen: Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen

  Vorig jaar zijn 13 samenwerkingsverbanden van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen gestart met hun projecten voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma's voor werkenden en werkzoekenden. Er wordt op regionaal en landelijk niveau samengewerkt om flexibele maatwerktrajecten voor diverse mbo-opleidingen te ontwikkelen. In deze publicatie leest u over hoe ze uitdagingen binnen hun onderwijsterrein gezamenlijk aanpakken en welke leermaterialen, werkwijzen en aanpakken ze ontwikkelen om de doelgroep van volwassenen te bereiken en te motiveren om (een deel van) een mbo-opleiding te volgen. Zij hebben meegedaan in de eerste 2 tranches van de subsidieregeling 'flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen'. De opstellers hopen dat met deze publicatie nog meer partijen elkaar vinden en hun kennis bundelen voor innovatief onderwijs op maat voor volwassenen. De publicatie is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met de opbrengsten van de gesprekken met de samenwerkingsverbanden van de Subsidieregeling flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

  De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo. De brochure is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden. Als bijlage bij de brochure is hier ook een totaaloverzicht van het onderwijsaanbod van de mbo-instellingen te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

  De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo. De brochure is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden. Als bijlage bij de brochure is hier ook een totaaloverzicht van het onderwijsaanbod van de mbo-instellingen te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

  De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo. De brochure is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden. Als bijlage bij de brochure is hier ook een totaaloverzicht van het onderwijsaanbod van de mbo-instellingen te vinden. Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen (PDF | 48 pagina's | 1,8 MB) Overzicht onderwijsaanbod mbo-instellingen (printversie) (PDF | 2 pagina's | 60 kB)

 • Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

  De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo. De brochure is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden. Als bijlage bij de brochure is hier ook een totaaloverzicht van het onderwijsaanbod van de mbo-instellingen te vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet over feiten en oplossingen voor een toekomstgericht lerarenteam technisch beroepsonderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis en vaardigheden voor goed gegeven lessen in het vmbo

  In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek wat docenten en scholen nodig hebben om goed les te geven aan vmbo-leerlingen. Als belangrijkste vaardigheid voor vmbo-docenten komt het kunnen motiveren van leerlingen naar voren, ongeacht de leerweg, bouw vak of leergebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Melding verzuim en voortijdig schoolverlaten in vo en bve

  Bekijk document gepubliceerd op

 • FATCA verdrag in beeld

  Deze publicatie toont de uitwisseling van financiële gegevens tussen de Nederlandse en de Amerikaanse belastingdienst. Hierdoor kunnen beide landen belastingontduiking en zwartsparen aanpakken. De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tariefschorsing oppositieformulier, deel 1

  Eerste deel van het 'oppositieformulier', dat gebruikt wordt voor het aantekenen van bezwaar tegen de aanvraag voor een tariefschorsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tariefschorsing oppositieformulier, deel 2

  Tweede deel van het 'oppositieformulier', dat gebruikt wordt voor het aantekenen van bezwaar tegen de aanvraag voor een tariefschorsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding voor het indienen van een verzoek om tariefschorsing of tariefcontingent

  Bekijk document gepubliceerd op