Zoekresultaten  1-10 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek na het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol?

  Bent u het niet eens met de uitslag van de ademanalyse bij alcohol of het bloedonderzoek bij drugs en/of geneesmiddelen? Dan kunt u een tegenonderzoek laten uitvoeren. U moet dit onderzoek zelf regelen en betalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelprogramma Burgergerichte overheid

  Brochure over de inhoud van het deelprogramma Burgergerichte overheid. Doel is het vertrouwen tussen burger en overheid te vergroten, door het aantal onnodige procedures (in het bestuursrecht) tussen burger en overheid te verminderen. Dit gebeurt door het probleem van de burger centraal te stellen, in plaats van de procedure. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • U wordt verdacht van een strafbaar feit

  U wordt verdacht van een strafbaar feit. U bent als verdachte aangehouden en meegenomen door een opsporingsdienst zoals de politie. Of u bent uitgenodigd om verhoord te worden. Wat zijn uw rechten en wat gebeurt er nadat u bent verhoord? In dit informatieblad staan uw rechten en plichten en hoe de procedure verloopt. Lees dit informatieblad daarom goed door.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet OM-Strafbeschikking Jeugd

  Met de invoering van de Wet OM kent het Wetboek van Strafvordering (Sv) een regeling die het mogelijk maakt dat de officier van justitie alle overtredingen en misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat, zelf bestraft door het uitvaardigen van een strafbeschikking. De wetgever heeft met deze regeling een lichte – niet-rechterlijke procedure – geïntroduceerd met het doel de strafrechter te ontlasten. Voor meerderjarigen wordt deze regeling toegepast sinds 1 februari 2008. Voor jeugdige verdachten zal de regeling in maart 2022 in gebruik genomen worden. De factsheet geeft informatie over de uitgangspunten en het proces van de OM strafbeschikking Jeugd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Herstelrecht na een strafbaar feit

  Mediation in Strafzaken en Herstelbemiddeling Herstelrecht biedt betrokkenen bij een (mogelijk) strafbaar feit, onder wie slachtoffers, verdachten, veroorzakers en veroordeelden, de mogelijkheid om de gevolgen te herstellen. Het kan gaan om emotionele, fysieke, materiële en immateriële schade. Professioneel begeleid contact tussen partijen geeft deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te geven, te vertellen wat de impact is geweest, ieders kant van het verhaal te vertellen, excuses aan te bieden en waar gewenst afspraken te maken. Vanuit de gedachte dat dit bijdraagt aan herstel van de deelnemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Opleiding, werk en perspectief'

  Beschrijving van 3 preventieve aanpakken om risicojongeren in de leeftijd 16-27 jaar naar werk of een (vervolg)opleiding toe te leiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Meisjescriminaliteit'

  Informatie over kennis van en onderzoek naar criminaliteit door meisjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets high impact crime-conferentie

  Om te voorkomen dat kwetsbare groepen, zoals jongeren, met politie en justitie in aanraking komen, heeft justitie een aantal factsheet opgesteld. Deze zijn bedoeld voor professionals in gemeenten die zich, vanuit veiligheid, onderwijs of sociaal domein, bezighouden met kwetsbare kinderen en jongeren. Deze factsheets bieden informatie over interventies en aanpakken voor verschillende leeftijden.

 • Factsheet 'Partners in preventie'

  Informatie over 2 lesprogramma's die kunnen bijdragen aan het voorkomen dat jongeren een eerste stap zetten richting criminaliteit, over een werkwijze voor de preventie van radicalisering, en over samenwerking met Halt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Alleen jij bepaalt wie je bent'

  'Alleen jij bepaalt wie je bent' is een preventieve gedragsinterventie met als doel het met sport voorkomen van de ontwikkeling van delinquent gedrag bij kwetsbare jongeren.

  Bekijk document gepubliceerd op