Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

  Brochure met tips over het vergroten van kennis over corruptie bij zakendoen en over een bedrijfscultuur die medewerkers stimuleert op eerlijke wijze internationaal zaken te doen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

  Van 15 februari tot en met 18 maart 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de ordening van de waterstofmarkt. Aan deze consultatie hebben 48 partijen deelgenomen. Van de reacties heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een samenvatting gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Windenergie op land, ontwikkelingen 2014-2020

  Deze infographic geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond windenergie op land in de periode 2014-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting van reacties op consultatie Tijdelijk opschalingsinstrument waterstofproductie via elektrolyse

  Samenvatting van de reacties op de internetconsultatie over het Tijdelijk opschalingsinstrument ter ondersteuning van de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

  Informatie over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultatenbrochure convenanten - Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Resultatenbrochure convenanten - Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (PDF | 62 pagina's | 5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode zon op land

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitnodiging Conferentie Circulaire Economie

  Uitnodiging met programma voor de 1e circulaire economie-conferentie op 21 februari 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale doelstelling voor hernieuwbare energie

  In dit onderzoek is het effect van verschillende Europese doelstellingen en van een aantal voorgestelde verdeelsleutels voor de nationale doelstelling van Nederland doorgerekend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergoeding op doorverkoop van kunstwerken (Volgrecht)

  In deze publicatie vindt u informatie over het volgrecht. Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om bij iedere latere doorverkoop van dat werk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs.

  Bekijk document gepubliceerd op