Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk

  Deze brochure maakt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk wat het gevolg is van de 5 veranderingen in het Burgerlijk Wetboek door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Bouwen onder kwaliteitsborging'

  Rondom de bouwvergunning gaat er in 2023 wat veranderen. Voor veel bouwwerken gaat u niet meer naar de gemeente maar moet u een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen. In dit factsheet is aangegeven hoe dit gaat werken en wat u moet doen als u wilt (ver)bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ - Factsheet Bouwen onder kwaliteitsborging

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

  Informatie over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen'

  Wanneer u wilt gaan bouwen moet u nu in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen. Gaat u bouwen dan moet u vanaf 1 januari 2023 een kwaliteitsborger inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet. De nieuwe wet wordt niet meteen voor alle bouwwerken ingevoerd maar gaat als eerste gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Deze brochure legt uit welke bouwwerken dit zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ - Schema Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ - Factsheet Gevolgklassen

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid

  Er zijn in Nederland een paar honderd portiekflats die qua vluchtroute niet voldoen aan de prestatie-eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. Deze flats zijn vooral gebouwd in de jaren 1960 en 1970. De gebouweigenaar is primair zelf verantwoordelijk dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente (bevoegd gezag) kan indien nodig handhavend optreden. Om hieraan invulling te kunnen geven, blijkt er in de praktijk behoefte te zijn aan een handreiking waarin van een paar veel voorkomende flattypen oplossingsrichtingen worden gegeven om deze flats alsnog aan het Bouwbesluit 2012 te laten voldoen. Dit informatieblad bevat kaders en mogelijke oplossingsrichtingen voor de brandveiligheid van portieken waarop meer dan 1.500 m2 aan woonfuncties is aangewezen.

  Bekijk document gepubliceerd op