Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
 • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein - Wtl (versie juli 2022)

  Vragen en antwoorden met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Participatiewet 2021-II

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet tot halverwege 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Participatiewet (cijfermatig beeld 2015-2019)

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

  Sommige mensen hebben hulp nodig om werk te vinden. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft met veel verschillende mensen hiervoor een plan bedacht. Ook de mensen die graag willen werken, hebben meegedacht. In deze publicatie vindt u de voorstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet uitvoering Participatiewet 2015-2019

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatiewet, een cijfermatig beeld van de uitvoering 2015-2018

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stage en loonkostenvoordeel (LKV)

  Informatie over het recht op het loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden als u een jongere uit het praktijkonderwijs (pro) en/of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in dienst neemt.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers over de uitwerking van de Participatiewet 2015-2019

  Cijfers over de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Na de invoering van deze wet zijn er minder personen met een bijstandsuitkering, er zitten meer mensen langdurig in de bijstand en zijn er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht veel gevraagde publicaties voor gemeenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht in het sociaal domein

  Deze factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een algemeen overzicht van het toezicht op de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen over het toezicht op de uitvoering van de wetten. Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op