Zoekresultaten  1-10 van de 277 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Hand-out Stembureau-instructie voor de dag van de stemming

  Hand-out voor stembureauleden met informatie om de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 goed te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Folder Energietoeslag 2023 en eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

  Deze folder bevat meer informatie over de Energietoeslag 2023 en de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhaving Wet goed verhuurderschap (Wgv)

  Uitleg over handhavingsmogelijkheden voor de Wet goed verhuurderschap, in combinatie met handreiking en wettekst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

  Het Multilateraal Instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Oekraïns (Гроші на проживання для біженців з України)

  Біженці з України отримують грошову допомогу на харчування, одяг та інші особисті витрати, якщо вони не отримують ці речі в натуральній формі. Біженці, які проживають у приймаючій сім’ї, отримують додатково надбавку. Оскільки вартість життя за останній період зросла, суми допомоги на проживання були скориговані з урахуванням інфляції. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі за даними Нібуд. Нижче наведено скільки коштів на проживання отримують біженці з України з 1 жовтня 2023 року.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Engels (Living allowance for refugees from Ukraine)

  Refugees from Ukraine receive a living allowance for food, clothing and other personal expenses, unless these things are donated to them. Refugees who live with a host family also receive an extra allowance. Because the cost of living has recently increased, the living allowance amounts have been adjusted in line with inflation. The new amounts are based on the minimum cost of living calculated by the National Institute for Family Finance Information (Nibud). In the factsheet you can read how much living allowance refugees from Ukraine have been receiving since 1 October 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne - Nederlands

  Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven, behalve als ze deze dingen in natura ontvangen. Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarnaast een extra toelage. Omdat de kosten voor levensonderhoud de afgelopen periode zijn gestegen, zijn de bedragen van het leefgeld aangepast aan de inflatie. De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud volgens het Nibud. In de factsheet leest u hoeveel leefgeld vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen sinds 1 oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Nederland pakt belastingontwijking aan

  Nederland is een land met een open economie. De buitenlandse markt is van groot belang voor Nederlandse bedrijven. Daarom is ons belastingstelsel ook internationaal georiënteerd. Ondernemers worden zo min mogelijk belemmerd om over de grens te ondernemen. En buitenlandse ondernemers worden gestimuleerd om in ons land te investeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis en innovatie voor klimaatadaptatie in de landbouw

  In deze brochure vinden ondernemers in de land- en tuinbouw, overheden en andere betrokken partijen een overzicht van de inzet en geboekte resultaten op kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie voor een klimaatrobuuste agro-sector. Ook worden belangrijke kennisvragen en -projecten voor de komende jaren toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

  Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op