Zoekresultaten  1-10 van de 390 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Organisatiegegevensverwijder
 • Provincie Fryslân - Organisatiegegevens

 • Provincie Gelderland - Organisatiegegevens

  We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:- duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer- milieu, energie en klimaat- vitaal platteland- bereikbaarheid en openbaar vervoer- economie- culturele infrastructuur en cultureel erfgoed- kwaliteit van het openbaar bestuur.Zie daarnaast: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisieVerder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Organisatiegegevens

  'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

 • Gemeente Castricum - Organisatiegegevens

 • Gemeente Buren - Organisatiegegevens

 • Gemeente Ermelo - Organisatiegegevens

 • Gemeente Beuningen - Organisatiegegevens

 • Gemeente Noordwijk - Organisatiegegevens

 • Gemeente Purmerend - Organisatiegegevens

 • Gemeente Wassenaar - Organisatiegegevens