Zoekresultaten  1-20 van de 181 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • [Ingetrokken] Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie

  [INGETROKKEN]

 • Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant

  Concept van de wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. De subsidieregeling wordt voortgezet door de verlenging van de werkingsduur en verhoging van het subsidiebedrag. Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant (PDF | 3 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling mpox B1

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2022, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Regeling mpox B1). Regeling mpox B1 (PDF | 2 pagina's | 44 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2023. Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen (PDF | 5 pagina's | 153 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland)

  Wijziging van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen vanwege het schrappen van een dubbele verantwoordingsplicht voor aanbieders van mobiele zorg vanuit of naar het buitenland. Ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland) (PDF | 1 pagina | 41 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland)

  Toelichting op de wijziging van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen vanwege het schrappen van een dubbele verantwoordingsplicht voor aanbieders van mobiele zorg vanuit of naar het buitenland. Toelichting op ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland) (PDF | 1 pagina | 53 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting

  Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting (PDF | 9 pagina's | 148 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Regeling over de wijziging van de Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland in verband met het verlengen van de werkingsduur en enkele wijzigingen. Concept Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland (PDF | 4 pagina's | 109 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022

  Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022 (PDF | 4 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  Concept om de Subsidieregeling stagefonds zorg II te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de werkingsduur van de regeling wordt verlengd. Het concept bevat ook een toelichting. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Concept-ontwerpregeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen per oktober 2022 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

  Regeling van de minister voor Langdurige Zorg en Sport houdende de wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de subsidie en de aanvraagtermijn voor de periode 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar

  Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid houdende wijziging van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen in verband met de uitbreiding van de taken van de beoordelingscommissie met de beoordeling van de zorgvuldigheid van levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar. Conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen van 1-12 jaar (PDF | 10 pagina's | 230 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Verlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met aanpassing van de maatregelen

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 10 februari 2022, kenmerk 3282659-1019924-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met aanpassing van de maatregelen ten aanzien van openingstijden, het coronatoegangsbewijs, de placeringsplicht, de bezoekersnorm en de mondkapjesplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (openingstijden, placeringsplicht, bezoekersnorm en coronatoegangsbewijs)

  Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met aanpassing van de maatregelen ten aanzien van openingstijden, de placeringsplicht, de bezoekersnorm en het coronatoegangsbewijs en met enkele andere aanpassingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging Tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19 (geldigheidsduur CTB en kort verblijf)

  Regeling tot wijziging van diverse Tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19 vanwege beperking van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel en het invoeren van een coronatoegangsbewijs voor kort verblijf voor personen aan wie in een derde land een vaccinatie is toegediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling apenpokken

  Regeling waarmee apenpokken (monkeypox) wordt aangemerkt als A-ziekte. Artsen en laboratoria moeten deze ziekte melden bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als zij deze bij patiënten zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende informatie gebruikersregeling Persoonlijke Gezondheidsomgeving

  Korte uitleg over de gebruikersregeling. Dit is een tijdelijke financieringsregeling voor leveranciers van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een digitaal hulpmiddel zoals een website of app waarmee een patiënt zelf kan beschikken over eigen gezondheidsgegevens. Een patiënt kan met een PGO bepalen of en met wie medische gegevens worden gedeeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoedregeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege verzwaring maatregelen

  Bekijk document gepubliceerd op