Zoekresultaten  1-50 van de 1.192 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Bijlage II.1 - II.3

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 juli 2023

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Bijlage II.4 - II.5

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 juli 2023 - Rekenregels juli 2023.pdf

  Per 1 juli 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie

  [INGETROKKEN]

 • Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling

  Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling (Tweede Kamer)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsregeling nationale EZK- en LNV-subsidies wegens verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteitseisen per 1 juli aangepast

  Op 1 juli 2023 veranderen de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. De aanpassingen bieden de houder meer ruimte om mee te bewegen met de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. In deze flyer worden de wijzigingen toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsregeling adviescollege over artikel 57 Grondwet

  De instellingsregeling van het adviescollege over de werking van artikel 57 van de Grondwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële Regeling Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Wijziging van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzereglement Aruba

  Bijlage A als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzereglement Curaçao

  Bijlage B als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Aruba: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Aruba staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen

  Toelichting bij de onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, 1e lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol rechtsbescherming Caribische Landen van het Koninkrijk

  Protocol op grond van artikel 38, 1e lid, van het Statuut voor het geval dat artikel 9, 3e lid, onderlinge regeling samenwerking hervormingen volgens de Nederlandse rechter geen rechtsbescherming biedt aan de Caribische Landen van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Curaçao: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Curaçao staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen

  Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, 1e lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzereglement Sint Maarten

  Bijlage C als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

  De Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). De TTB is opgesteld omdat huishoudens achter een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genieten onder het prijsplafond. Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) (PDF | 42 pagina's | 415 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Sint Maarten: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Sint Maarten staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept

  Tijjdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen houdende tijdelijke regels over subsidie voor tegemoetkoming in energiekosten voor bewoners achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte (concept). Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept (PDF | 40 pagina's | 523 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band

  De geactualiseerde ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band. Ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band (PDF | 69 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

  De regeling gaat over eenmalige specifieke uitkeringen aan gemeenten en eenmalige subsidies aan provinciale ondersteuningsinstellingen voor het realiseren van toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen. Aanvraagformulier subsidieverlening JenV (PDF | 3 pagina's | 153 kB) Aanvraagformulier subsidieverlening JenV BIJLAGE (PDF | 2 pagina's | 105 kB) Vaststellingsformulier subsidieregeling groene boa (PDF | 3 pagina's | 113 kB) Vaststellingsformulier subsidieregeling bavpol'er (PDF | 3 pagina's | 107 kB)

 • Regeling tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 maart 2023, nr. WJZ/26543237, tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023. Regeling tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023 (PDF | 2 pagina's | 120 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Aanvraagformulier subsidieverlening JenV BIJLAGE

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Aanvraagformulier subsidieverlening JenV

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Vaststellingsformulier subsidieregeling bavpol'er

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Vaststellingsformulier subsidieregeling groene boa

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C) (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023). Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023 (PDF | 54 pagina's | 472 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Opnieuw vaststellen en openstellen subsidiemodule Risico's dekken voor aardwarmte

  Conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, in verband met het opnieuw en ongewijzigd vaststellen van titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte. Regeling Opnieuw vaststellen en openstellen subsidiemodule Risico's dekken voor aardwarmte (PDF | 26 pagina's | 358 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 februari 2023, nr. WJZ/ 26348868 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Rozenburg. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023 (PDF | 12 pagina's | 339 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen inzake vogelgriep

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 februari 2023, nr. WJZ/ 26305817, tot wijziging en intrekking van regelingen inzake vogelgriep.  Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen inzake vogelgriep (PDF | 5 pagina's | 97 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 in verband met een aanpassing van de bewakingszone

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 januari 2023, nr. WJZ/ 26174860 , tot wijziging van Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 in verband met een aanpassing van de bewakingszone. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022- 2025

  Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende voorschriften tot het aanhouden van bufferstroken in verband met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 2022, L 277).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023

  Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 (PDF | 13 pagina's | 335 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant

  Concept van de wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. De subsidieregeling wordt voortgezet door de verlenging van de werkingsduur en verhoging van het subsidiebedrag. Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant (PDF | 3 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Loo 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 januari 2023, nr. WJZ/25777275, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Loo (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Loo 2023). Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Loo 2023 (PDF | 12 pagina's | 234 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Abbega 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 januari 2023, nr. WJZ/26143527, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Abbega. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Abbega 2023 (PDF | 12 pagina's | 301 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 januari 2023, nr. WJZ/25985331, tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022. Regeling tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022 (PDF | 3 pagina's | 84 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling voor subsidiëring van Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2023)

  De ontwerpregeling van de Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2023 met de ontwerp-nota van toelichting. Regeling voor subsidiëring van Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2023) (PDF | 4 pagina's | 86 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2022, nr. WJZ/22586485, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Mijdrecht. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Mijdrecht 2022 (PDF | 12 pagina's | 276 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege een aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 december 2022, nr. WJZ/22558074, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege een aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen. Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege een aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen (PDF | 3 pagina's | 86 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Oostrum, Stolwijk en Koudum

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2022, nr. WJZ/22574107, tot wijziging en intrekking van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Oostrum, Stolwijk en Koudum. Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Oostrum, Stolwijk en Koudum (PDF | 4 pagina's | 95 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Afschrift van de Regeling van de minister van EZK tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C). Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023 (PDF | 38 pagina's | 603 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 januari 2023 - Rekenregels, inclusief bijlage I.1 en I.2

  Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 januari 2023 - Bijlagen II.1 - II.3

  Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

  Bekijk document gepubliceerd op