Zoekresultaten  1-10 van de 181 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • [Ingetrokken] Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie

  [INGETROKKEN]

 • Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant

  Concept van de wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. De subsidieregeling wordt voortgezet door de verlenging van de werkingsduur en verhoging van het subsidiebedrag. Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant (PDF | 3 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland)

  Wijziging van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen vanwege het schrappen van een dubbele verantwoordingsplicht voor aanbieders van mobiele zorg vanuit of naar het buitenland. Ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland) (PDF | 1 pagina | 41 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling mpox B1

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2022, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Regeling mpox B1). Regeling mpox B1 (PDF | 2 pagina's | 44 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2023. Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen (PDF | 5 pagina's | 153 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland)

  Toelichting op de wijziging van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen vanwege het schrappen van een dubbele verantwoordingsplicht voor aanbieders van mobiele zorg vanuit of naar het buitenland. Toelichting op ontwerpwijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen (schrappen dubbele verantwoordingsplicht mobiele zorg buitenland) (PDF | 1 pagina | 53 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting

  Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting (PDF | 9 pagina's | 148 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022

  Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022 (PDF | 4 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  Concept om de Subsidieregeling stagefonds zorg II te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de werkingsduur van de regeling wordt verlengd. Het concept bevat ook een toelichting. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Concept-ontwerpregeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen per oktober 2022 

  Bekijk document gepubliceerd op