Zoekresultaten  1-20 van de 61 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Ontwerpsubsidieregeling uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2023

  Regeling van subsidie voor de uitbreiding van capaciteit van buitengewoon opsporingsambtenaren en buitengewoon agent van politie van wie de werkzaamheden in hoofdzaak gericht zijn op handhaving en toezicht van onder andere natuurwetgeving voor het jaar 2023 (Regeling Subsidie uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Aanvraagformulier subsidieverlening JenV BIJLAGE

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Aanvraagformulier subsidieverlening JenV

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Vaststellingsformulier subsidieregeling bavpol'er

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 - Vaststellingsformulier subsidieregeling groene boa

  De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten overlastgevende asielzoekers in 2022 en 2023

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 mei 2022, nr. 3994781, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van het Ministerie van Justitie van 3 juli 2020

  De regeiing gaat over een specifieke uitkering voor gemeenten voor de vesterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aankondiging verhoging kansspelheffing en aanpassing legestarieven

  Per 1 oktober 2021 wordt de kansspelheffing voor alle aanbieders van kansspelen verhoogd. De verhoging heeft te maken met een toename van de kosten die de Kansspelautoriteit moet maken. Het verschilt per kansspelsector met hoeveel de heffing toeneemt. Verder worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen die kansspelaanbieders betalen voor de behandeling van een vergunningaanvraag (ook wel legestarieven genoemd). In de meeste gevallen geldt per direct een verlaging in de tarieven ten opzichte van de tarieven die per 1 april jl. zijn ingegaan. In één geval (het tarief voor een vergunning voor een incidentele goede doelen loterij met prijzengeld van tussen de € 50.000 en € 500.000) wordt het tarief verhoogd per 1 september 2021. Nieuw is ook dat er tarieven worden ingevoerd voor het wijzigen van verschillende kansspelvergunningen door aanbieders. Deze wijzigingen in de vergoedingen zorgen ervoor dat deze beter aansluiten in de kosten die de Kansspelautoriteit maakt bij het beoordelen van de vergunningaanvragen. Zie het bijgevoegde document voor meer uitleg over de aanpassingen en de specifieke bedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 oktober 2020, nr. 3053231, directie Wetgeving en Juridische Zaken, houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2021).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling kansspelen op afstand en ontwerpuitvoeringsregeling kansspelen – versie 12 augustus 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Minister Dekker reageert op het verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het wetsvoorstel houdt verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsregeling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Regeling van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2018, houdende instelling van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage Geannoteerde agenda 18 en 19 juli 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van 4 november 2014, nr. 577811 houdende de invoering van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Regeling Voorschrift Vreemdelingen 2000

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 december 2012

  Overzicht van de huisvesting van vergunninghouders per 1 december 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsblad 36900, 15 juli 2016

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078, houdende wijziging van de indexeringsbepaling en enige andere bepalingen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdvierenveertigste wijziging).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementing ETSI ES 201 671 in the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op