Zoekresultaten  1-20 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Gepubliceerde regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal belastingrecht. Aangewezen ontwikkelingslanden artikel 6 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

  Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Staatscourant Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag

  Afschrift van de Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag  de Staatscourant van 20 december 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële regeling Vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2022

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën over overgangsrecht voor de vermogenstoets voor inkomensafhankelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijstellingsregeling Wft

  Regeling van de Minister van Financiën van 4 februari 2019, 2019-16957, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft en de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016

  Regeling van de minister van Financiën van 25 mei 2016, nr. 2016-50997, houdende beheersregels op het gebied van de informatiehuishouding voor het kerndepartement van Financiën (kortweg Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 of RINFIN2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over in het VK opgerichte investeringsvehikels (‘asset pooling’)

  De Nederlandse overheid heeft met het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van de zogenoemde Common Investment Fund (‘CIF’), een in het VK opgericht investeringsvehikel. Deze overeenkomst geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuur waarbij vermogen wordt gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd. Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in CIF’s kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd. De overeenkomst is door de bevoegde autoriteiten van het VK en Nederland ondertekend op 19 september 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AMvB ex ante DGS

  Minister De Jager van Financiën zendt de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp-Besluit over het nieuwe depositogarantiestelsel. Het Besluit regelt dat banken vooraf een bijdrage aan een fonds betalen om spaargelden te garanderen bij een faillissement van een bank.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassingsregeling IB en LB BES

  In de onderhavige ministeriële regeling worden vijf ministeriële regelingen van Nederlands-Antilliaanse oorsprong aangepast aan de nieuwe staatkundige realiteit, de Belastingwet BES en de wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting BES en de Wet loonbelasting BES. Het betreft o.a.: de Aftrekregeling voor een specifieke categorie buitenlandse belastingplichtigen (wordt de Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES), de Beschikking ex-patriates 1998 (wordt de Regeling ex-patriates 1998 BES).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2009, met bijlage A over Comptabele grensbedragen 2009

  Regeling van 3 november 2008, inzake de begroting en de financiële verantwoording van het Rijk voor het jaar 2009 en inzake de vaststelling van comptabele grensbedragen (Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2009).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over in het VK opgerichte investeringsvehikels (‘asset pooling’)

  De Nederlandse overheid heeft met het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van de zogenoemde Common Investment Fund (‘CIF’), een in het VK opgericht investeringsvehikel. Deze overeenkomst geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuur waarbij vermogen wordt gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd. Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in CIF’s kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd. De overeenkomst is door de bevoegde autoriteiten van het VK en Nederland ondertekend op 19 september 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriele regeling TSC post consultatieversie 29 nov 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Financiën een brief over de voorgenomen introductie van het theoretische solvabiliteitscriterium. Ten aanzien van het tijdpad wil de commissie graag weten waarom het voornemen bestaat om het nieuwe theoretische solvabiliteitscriterium op korte termijn in te voeren en waarom voor invoering daarvan niet gewacht wordt op invoering van Solvency II. Beide punten worden toegelicht. Tevens is ter informatie de regeling bijgesloten die vandaag ter consultatie is aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Internationaal verdrag voor een versterkte economische unie

  Dit concept is in de Engelse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011

  Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, gepubliceerd in de Staatscourant van 26 oktober 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling van 28 juni 2011 tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht

  Wijziging van de Regeling van 28 juni 2011 tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 2011, 11774).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling introductie premiepensioeninstellingen (PPI)

  Deze tijdelijke regeling wijzigt in de wet introductie premiepensioeninstelingen (PPI) de definities van aanbieden, adviseren en bemiddelen tot dienstverlening aan een consument. De regeling zal als wetsvoorstel bij de Staten-Generaal worden ingediend. Zodra dit voorstel kracht van wet wordt, zal de regeling worden ingetrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intrekking Regeling contractbeheer 1996

  Besluit van de minister van Financiën van 3 november 2008 tot intrekking van de Regeling contractbeheer 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op