Zoekresultaten  1-10 van de 127 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Ontwerpregeling Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 groepsvrijstellingsverordening

  Het ontwerp gaat over wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 in verband met de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027

  De regeling bevat  regels voor toekenning van specifieke uitkeringen in verband met specifieke afspraken voor slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023-2024

  Met deze subsidieregeling kunnen boeren op de percelen rondom de luchthaven Schiphol een subsidie krijgen om graanresten na de oogst onder te werken. Het gebied wordt daardoor minder aantrekkelijk voor ganzen. Dit verhoogt de luchtvaartveiligheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  De regeling bevat regels voor verstrekking van specifieke uitkeringen voor bovenplanse infrastructurele voorzieningen. Dit om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Wvw 1994

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor Wijziging van de van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Het wetsvoorstel gaat over een Europese richtlijn die tot doel heeft het aantal verkeersongevallen en verkeersdoden in de Europese Unie (EU) te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere Memorie van Antwoord wetsvoorstel vrachtwagenheffing

  Minister Harbers (IenW) reageert op het nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over het wetsvoorstel voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelingregeling wijziging bestaande UPV versie voorhang

  De regeling houdt verband met algemene regels voor de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor batterijen en accu's, autobanden en voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Deze gaan in op 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

  De regeling gaat over toekenning van rijksbijdragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  De regeling bevat regels voor aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Onder meer reductiemaatregelen voor het verminderen van gebruik van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – versie 20 januari 2022

  Het OV-protocol is op 20 januari 2022 geüpdatet. Hierin staat omschreven hoe er in verband met het coronavirus veilig en verantwoord kan worden gewerkt en gereisd in trein, (water)bus, tram en metro.

  Bekijk document gepubliceerd op