Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Gepubliceerde regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal belastingrecht. Aangewezen ontwikkelingslanden artikel 6 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

  Mededeling over de als ontwikkelingsland aangewezen Mogendheden op grond van artikel 6 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Staatscourant Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag

  Afschrift van de Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag  de Staatscourant van 20 december 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële regeling Vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2022

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën over overgangsrecht voor de vermogenstoets voor inkomensafhankelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijstellingsregeling Wft

  Regeling van de Minister van Financiën van 4 februari 2019, 2019-16957, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft en de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016

  Regeling van de minister van Financiën van 25 mei 2016, nr. 2016-50997, houdende beheersregels op het gebied van de informatiehuishouding voor het kerndepartement van Financiën (kortweg Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 of RINFIN2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over in het VK opgerichte investeringsvehikels (‘asset pooling’)

  De Nederlandse overheid heeft met het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van de zogenoemde Common Investment Fund (‘CIF’), een in het VK opgericht investeringsvehikel. Deze overeenkomst geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuur waarbij vermogen wordt gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd. Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in CIF’s kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd. De overeenkomst is door de bevoegde autoriteiten van het VK en Nederland ondertekend op 19 september 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AMvB ex ante DGS

  Minister De Jager van Financiën zendt de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp-Besluit over het nieuwe depositogarantiestelsel. Het Besluit regelt dat banken vooraf een bijdrage aan een fonds betalen om spaargelden te garanderen bij een faillissement van een bank.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over in het VK opgerichte investeringsvehikels (‘asset pooling’)

  De Nederlandse overheid heeft met het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van de zogenoemde Common Investment Fund (‘CIF’), een in het VK opgericht investeringsvehikel. Deze overeenkomst geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuur waarbij vermogen wordt gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd. Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in CIF’s kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd. De overeenkomst is door de bevoegde autoriteiten van het VK en Nederland ondertekend op 19 september 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassingsregeling IB en LB BES

  In de onderhavige ministeriële regeling worden vijf ministeriële regelingen van Nederlands-Antilliaanse oorsprong aangepast aan de nieuwe staatkundige realiteit, de Belastingwet BES en de wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting BES en de Wet loonbelasting BES. Het betreft o.a.: de Aftrekregeling voor een specifieke categorie buitenlandse belastingplichtigen (wordt de Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES), de Beschikking ex-patriates 1998 (wordt de Regeling ex-patriates 1998 BES).

  Bekijk document gepubliceerd op