Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Ontwerpregeling voor wijziging van de Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

  De regeling gaat over verhoging van de subsidieplafonds vanwege de toekenning van een loonbijstelling en prijsbijstelling en verlenging van de regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028

  De regeling bevat regels voor subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland voor de jaren 2024 tot en met 2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling Subsidieregeling praktijkleren 2024-2029

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren in verband met een verlenging van de regeling, alsmede uitbreiding van de subsidievoorwaarden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende regels voor de verstrekking van aanvullende middelen voor de verbetering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt door publiek-private samenwerking (Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

  De regeling gaat over wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor 4-jaarlijkse subsidiëring in de periode 2025-2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  De regeling bevat nadere regels voor de macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

  De regeling gaat over eenmalige specifieke uitkeringen aan gemeenten en eenmalige subsidies aan provinciale ondersteuningsinstellingen voor het realiseren van toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op