Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant

  Concept van de wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. De subsidieregeling wordt voortgezet door de verlenging van de werkingsduur en verhoging van het subsidiebedrag. Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant (PDF | 3 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting

  Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting (PDF | 9 pagina's | 148 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022

  Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022 (PDF | 4 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  Concept om de Subsidieregeling stagefonds zorg II te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de werkingsduur van de regeling wordt verlengd. Het concept bevat ook een toelichting. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

  Regeling van de minister voor Langdurige Zorg en Sport houdende de wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de subsidie en de aanvraagtermijn voor de periode 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpwijziging Subsidieregeling opleiding advanced nurse practitioner en opleiding physician assistant

  Regeling van de minister voor Medische Zorg houdende wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met het verlengen van de werkingsduur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling tot wijziging Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging werkingsduur

  Conceptegeling van de minister voor Medische Zorg tot wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels voor de totstandkoming van het toewijzingsvoorstel 2022 van de Stichting BOLS

  Dit document bevat de spelregels voor het protocol dat de stichting BOLS hanteert voor het zorgvuldig en transparant tot stand brengen van het toewijzingsvoorstel voor 2022 voor zorgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels voor de totstandkoming van het toewijzingsvoorstel 2022 van de Stichting TOP

  Dit document bevat de spelregels voor het protocol dat de stichting TOP hanteert voor het zorgvuldig en transparant tot stand brengen van het toewijzingsvoorstel voor 2022 voor 5 zorgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op