Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • Concept regeling verhuurdersheffing

  Concept regeling verhuurdersheffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Subsidieregeling Verduurzaming VvE's

  Ontwerp voor de Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaars (VvE's). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Omgevingswet

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevings-wet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

  Regeling houdende regels voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving (Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële regeling Vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2022

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën over overgangsrecht voor de vermogenstoets voor inkomensafhankelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017

  Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2017 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke Ministeriële Regeling Hypothecair Krediet

  Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2016 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet

  Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2015 en een verduidelijking van de systematiek voor de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast. De gewijzigde regeling (kenmerk FM/2014/1655 M) zal binnenkort worden gepubliceerd in de Staatscourant .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van 9 oktober 2014 tot wijziging van de Regeling vervreemdingen woongelegenheden (indexering)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

  Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst, nr. 2013-0000249624, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten).

  Bekijk document gepubliceerd op