Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Instellingsregeling adviescollege over artikel 57 Grondwet

  De instellingsregeling van het adviescollege over de werking van artikel 57 van de Grondwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële Regeling Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Wijziging van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (verslagjaar 2015)

  Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor verslagjaar 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2016 Provincies

  Iv3-informatievoorschift provincies verslagjaar 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende instelling van het adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet. In artikel 57 van de Grondwet is onder meer bepaald onder welke omstandigheden het Kamerlidmaatschap verenigbaar is met het ambt van minister of staatssecretaris. Concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet (PDF | 2 pagina's | 68 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2018

  Conceptregeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

  Regeling houdende regels over de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in § 3.2.2 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ter bescherming van de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en een rechtzoekende en ter bescherming van de bron van een journalist (Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van de gewijzigde subsidieregeling

  Ontwerp van de gewijzigde subsidieregeling aan de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Brainport Eindhoven

  Regio Deal Brainport Eindhoven (PDF | 10 pagina's | 110 kB)

 • Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg

  Bekijk document gepubliceerd op