Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

  Regeling van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor het kalenderjaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging bekostiging exploitatiekosten en vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs

  Regeling om 2 regelingen voor het voortgezet onderwijs (vo) te wijzigen. Deze regelingen worden gewijzigd vanwege de vaststelling van de bedragen voor 2019 en 2020. Beide regelingen zijn er voor de basisbekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs (exploitatie en personeel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten

  De regeling voor leden van College van Bestuur van Nederlandse universiteiten over declaraties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015-2016

  Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015, nr. VO/F-2015/802416, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en 2016 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling bedragen programmas van eisen po

  Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2015, nr. PO/FenV/814937, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2016 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2016 (Regeling vaststelling bedragen programmas van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013

  Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling bedragen programmas van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2010, nr. WJZ235342(2738), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2011 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op