Zoekresultaten  1-10 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Regeling wijziging bekostiging exploitatiekosten en vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs

  Regeling om 2 regelingen voor het voortgezet onderwijs (vo) te wijzigen. Deze regelingen worden gewijzigd vanwege de vaststelling van de bedragen voor 2019 en 2020. Beide regelingen zijn er voor de basisbekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs (exploitatie en personeel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013

  Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015-2016

  Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015, nr. VO/F-2015/802416, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en 2016 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo

  Het onderzoek beschrijft de toelatingscriteria die vwo-scholen hanteren voor doorstromers vanaf het havo. Daarbij kijkt het naar de wensen voor de toekomst en de mogelijke consequenties van een doorstroomrecht volgens scholen, ouders en leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 september 2018, nr. PO/FenV/1406192, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2019 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2019 (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling leerresultaten vo 2016

  Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende vernieuwde voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 23a1, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Regeling leerresultaten vo 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2014

  Bekijk document gepubliceerd op