Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Dienstensectorverwijder
 • Ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band

  De geactualiseerde ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C) (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Afschrift van de Regeling van de minister van EZK tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tariefruimte universele postdienst 2023

  Regeling tot wijziging van de Postregeling 2009 in verband met de tariefruimte voor de universele postdienst 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Postregeling 2009 (tariefruimte universele postdienst).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvragen veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz

  Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 3,5 GHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen en tot wijziging van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Regeling aanvragen veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Postregeling 2009

  Regeling tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriele regeling TSC post consultatieversie 29 nov 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AMvB ex ante DGS

  Minister De Jager van Financiën zendt de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp-Besluit over het nieuwe depositogarantiestelsel. Het Besluit regelt dat banken vooraf een bijdrage aan een fonds betalen om spaargelden te garanderen bij een faillissement van een bank.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling van 28 juni 2011 tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht

  Wijziging van de Regeling van 28 juni 2011 tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 2011, 11774).

  Bekijk document gepubliceerd op