Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Regeling wijziging bezoldigingsmaximum topfunctionarissen OCW-sectoren

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2023). Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023 (PDF | 9 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant

  Concept van de wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. De subsidieregeling wordt voortgezet door de verlenging van de werkingsduur en verhoging van het subsidiebedrag. Concept wijziging subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant (PDF | 3 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van de Subsidieregeling Stichting CAOP 2020

  Regeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling verlenging subsidie BZK Center for People and Buildings

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings (verlenging en verbreding subsidiedoel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2015

  Ontwerpregeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2015).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting

  Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting (PDF | 9 pagina's | 148 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022

  Conceptverlenging subsidieregeling opleidingen jeugd ggz 2020-2022 (PDF | 4 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  Concept om de Subsidieregeling stagefonds zorg II te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de werkingsduur van de regeling wordt verlengd. Het concept bevat ook een toelichting. 

  Bekijk document gepubliceerd op