Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende instelling van het adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet. In artikel 57 van de Grondwet is onder meer bepaald onder welke omstandigheden het Kamerlidmaatschap verenigbaar is met het ambt van minister of staatssecretaris.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal ZaanIJ

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2018

  Conceptregeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instellingsregeling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Regeling van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2018, houdende instelling van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van de gewijzigde subsidieregeling

  Ontwerp van de gewijzigde subsidieregeling aan de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Brainport Eindhoven

  Regio Deal Brainport Eindhoven (PDF | 10 pagina's | 110 kB)

 • Regio Deal Zeeland

  Regio Deal Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

  Regeling houdende regels over de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in § 3.2.2 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ter bescherming van de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en een rechtzoekende en ter bescherming van de bron van een journalist (Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam

  Bekijk document gepubliceerd op