Zoekresultaten  1-20 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Energieverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

  De Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). De TTB is opgesteld omdat huishoudens achter een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genieten onder het prijsplafond. Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) (PDF | 42 pagina's | 415 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Wijziging RNES Subsidieregeling Verduurzaming mkb

  Regeling van de minister voor Klimaat en Energie tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) in verband met de wijziging van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb. Regeling Wijziging RNES Subsidieregeling Verduurzaming mkb (PDF | 2 pagina's | 77 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsregeling nationale EZK- en LNV-subsidies wegens verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept

  Tijjdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen houdende tijdelijke regels over subsidie voor tegemoetkoming in energiekosten voor bewoners achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte (concept). Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept (PDF | 40 pagina's | 523 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Opnieuw vaststellen en openstellen subsidiemodule Risico's dekken voor aardwarmte

  Conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, in verband met het opnieuw en ongewijzigd vaststellen van titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte. Regeling Opnieuw vaststellen en openstellen subsidiemodule Risico's dekken voor aardwarmte (PDF | 26 pagina's | 358 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingkader Risicoregeling Rijksoverheid Garantie Ondernemingsregeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Regeling van de minister van EZK om de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies te wijzigen vanwege de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties.  Regeling tot wijziging van de RNES in verband met de verlenging van de subsidiemodules GO en Garantstelling gericht op bankgaranties (PDF | 3 pagina's | 56 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling verlenging subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie

  Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie. Conceptregeling verlenging subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PDF | 3 pagina's | 178 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) vanwege de verlenging van de subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB innovatiestimulering topsectoren (subsidiemodule MIT) en de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten (subsidiemodule IPC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling verlenging Borgstelling MKB-kredieten

  Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de regeling EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Versterking cyberweerbaarheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling over wijziging vervaldatum van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

  Regeling over wijziging vervaldatum van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (PDF | 2 pagina's | 120 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Regeling nationale EZ-subsidies

  Regeling van de minister van Economische Zaken over wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de wijziging van het tijdstip waarop titel 3.4 van die regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling verlenging subsidieregelingen EZ

  Deze ontwerpregeling wijzigt de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van subsidie-instrumenten en een wijziging in de benaming van een instrument.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies over de verlenging subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte

  De wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisbedragen voor SDE+ 2016

  Overzicht van de openstelling SDE+ in fases, op basis van advies ECN en DNV KEMA ten behoeve van de basisbedragen 2016. Alle technologieën concurreren onder één budgetplafond, overeenkomstig met voorgaande openstellingen van de SDE+.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief over verlenging subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

  Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met subsidie voor duurzame innovatieve scheepsbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tot wijziging enkele regelingen in verband met uitvoering marktmodel

  Ontwerpregeling tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oprichtingsakte van de Participatiemaatschappij Zuidvleugel (deel II)

  Oprichtingsakte van de Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V. (Innovation Quarter).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oprichtingsakte van de ROM Zuidvleugel (deel 1)

  Oprichtingsakte van de ROM Zuidvleugel B.V. (Innovation Quarter).

  Bekijk document gepubliceerd op