Zoekresultaten  1-20 van de 127 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten

  Deze kennisgeving is een actualisering van de bekendmaking van 15 maart 2021, nr. 2021-5656 aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën - Introductiedossier FIN 2021 - Deel 1 Algemeen.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

 • Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

  Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit bepaald dat de uitwerkingen van de onderzochte stelsels beschikbaar zijn op de website van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • (F) Bijlage vraag 23 Kaders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

  Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van aanpassingen van de modelvereenkomst DBFM(O) Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf (versie 5.0)

  Toelichting op de aanpassingen van de Rijksbrede modelovereenkomst DBFM)O) Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf (versie 5.0).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1B: correspondentie Nationale ombudsman 1 (Behandelen Bezwaren TVS)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Publieke Businesscase

  Deze handleiding beoogt de kwaliteit van businesscases bij de rijksoverheid te verbeteren. De handleiding geeft aan waar u op moet letten als u een businesscase opstelt of beoordeelt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragslijn externe contacten ministerie van Financiën

  Het ministerie van Financiën vindt het belangrijk om meningen van anderen te horen als ze beleid schrijven en is zich ervan bewust dat het werk burgers en bedrijven raakt. Om de juiste beslissingen te nemen heeft het ministerie gesprekken met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Het is belangrijk om transparant te zijn in de manier waarop het ministerie dat doet. Daarom zijn er voor de medewerkers van het ministerie gedragsregels opgesteld voor het aangaan van dit soort contacten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DFBM-overeenkomst Rijkswaterstaat

  Het model DBFM overeenkomst (versie 4.3) droge en natte infrastructuur projecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DBFM Modelovereenkomst infrastructuurprojecten

  Deze model DBFM overeenkomst (versie 4.2) natte infrastructuur projecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

  Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit verwezen naar deze publicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO Huisvesting 2014

  Dit model DBFM(O) contract (versie 4.1) voor huisvestingsprojecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting wijzigingen Rijksbrede modelovereenkomsten DBFM(O)

  Toelichting op de wijzigingen in Rijksbrede modelovereenkomsten DBFM(O).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grote Financiën Prijs

  Dit is het reglement van de Grote Financiën Scriptieprijs (GFS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen 1994

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Publiek-Private Comparator (PPC)

  De handleiding is bedoeld voor teamleden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de publiek private comparator (PPC). Beslissers en controleurs over en van de PPC kunnen door deze handleiding een inzicht krijgen in methodiek en proces van de PPC. Deze versie is van maart 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Publiek-Private Comparator (PPC)

  De handleiding is bedoeld voor teamleden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de publiek private comparator (PPC). Beslissers en controleurs over en van de PPC kunnen door deze handleiding een inzicht krijgen in methodiek en proces van de PPC. Deze versie is van maart 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op