Zoekresultaten  1-20 van de 70 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

  Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren en vernietigen van persoonsgegevens in de migratieketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking gemeenten

 • Onderzoeksprotocol commissie Hendriks

  Onderzoeksprotocol Tijdelijke Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Commissie Hendriks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Bijstand Nationaal

  Het Handboek Bijstand Nationaal is bedoeld als werkbeschrijving in het kader van hulp door brandweer, politie, GHOR etc. binnen Nederland. Het  handboek geeft  inzicht in capaciteitsmanagement op landelijk niveau en zorgt voor een eenduidige afhandeling van bijstandsaanvragen.

 • Handboek Bijstand Inkomende Buitenlandse Bijstand

  Het Handboek Bijstand Inkomende Buitenlandse Bijstand beschrijft de organisatie en procedures  wanneer in Nederland bij een ramp hulp nodig is van politie of brandweer uit het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorwaarden elektronisch factureren bij JenV

  Dit document informeert leveranciers over wat zij moeten weten en welke stappen zij moeten zetten om te kunnen e-factureren aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting over data-analyses.

  Doel van de richtlijnen is het geven van handvatten ten behoeve van het ontwikkelen en het gebruiken van algoritmen door de overheid en ten behoeve van de publieksvoorlichting daarbij door overheden. De richtlijnen komen voort uit de beschikbaarheid van nieuwe technieken om data-analyses uit te voeren. Overheden gebruiken al langer algoritmen waarvan de uitkomst wordt gebruikt als ondersteuning of advies voor verder onderzoek, beleid of uitvoeringstrajecten. Algoritmen zijn dus niet nieuw. Wél zijn er steeds meer gegevens digitaal beschikbaar voor overheden en zijn er steeds meer nieuwe technieken om data-analyses uit te voeren, onder andere gebruik makend van Artificial intelligence (AI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Vernieuwend Werken

  In dit document staan hulpmiddelen en inspiratie voor vernieuwend werken binnen de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model-APV VNG regulering seksbranche

  Model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regulering prostitutie en seksbranche van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsprotocol EBF 2007-2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellingsrapportage inhoudelijk ETF 2011

 • 2008-457-EG EIF bijlage XI geconsolideerd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2008-457-EG EIF uitvoeringsbeschikking geconsolideerd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemene voorwaarden Europees Buitengrenzenfonds

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Bijstand Grensoverschrijdende bijstandsverlening

  In dit handboek staat onder meer informatie over verdragen, overeenkomsten en wettelijke bepalingen die betrekking hebben op grensoverschrijdende hulp van brandweer, politie en GHOR tussen Nederland, Duitsland en België. Operationele aansturing en aanvraagprocedures voor grensoverschrijdende bijstandsverlening worden in een schema beschreven. 

 • Factsheet nieuwe procedure huisvesting vergunninghouders

  Vanaf 1 oktober 2012 geldt een nieuwe procedure voor de huisvesting van vergunninghouders. In deze factsheet staat die procedure beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Checklist activiteitenbeschrijving

  Checklist activiteitenbeschrijving bij nieuwe procedure huisvesting vergunninghouders vanaf 1 oktober 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen Verwervingsstrategie PARDEX

  Een samenvatting van de verwervingsstrategie PARDEX en de officiële aankondiging van de ict-haalbaarheidstoets PARDEX

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Phishing e-mails namens het ministerie van VenJ

  Het komt regelmatig voor dat het logo en de naam van het ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt worden voor phishing e-mails. Internetcriminelen proberen dan onder valse voorwendselen persoonlijke gegevens van u te verzamelen. In dit document leest u wat u daartegen kunt doen.

  Bekijk document gepubliceerd op