Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Protocol Kinderopvang & Covid-19 versie 28-1-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol veranderingen Kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 17-12-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

  Beschrijving hoe de aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams er uit gaat zien. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB. Aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams (PDF | 14 pagina's | 471 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer

  Indien u als werkgever gebruik wilt maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in uw cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding continue screening kinderopvang (2019)

  Richtlijn over de manier waarop continue screening in de kinderopvang werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding continue screening kinderopvang (2018)

  Richtlijn over de manier waarop continue screening in de kinderopvang werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting wijzigingen Verzamelwet SZW 2016 - Informatie voor gemeenten

  De Eerste Kamer heeft op 24 november jl. ingestemd met de Verzamelwet SZW 2016. De Verzamelwet 2016 wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW, waaronder de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. De Verzamelwet bevat geen grote beleidsmatige wijzigingen, maar vooral technische wijzigingen. Ook dienen enkele wijzigingen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Diplomalijst gastouders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbeeldverordening Wet inburgering

  Modelverordening inburgering in verband met overgangsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op