Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van OCW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatieovereenkomst OCW-RPO

  Overeenkomst van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). De overeenkomst bevat de prestatieafspraken voor de RPO en de regionale publieke media-instellingen (RPMI’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

  Het document is de geactualiseerde versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 van 24 september 2021. Het document geeft scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een richtsnoer voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept statuten oprichting Neth-ER

  Concept statuten voor de oprichting van de vereniging de vereniging Netherlands house for Education and Research (Neth-ER).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken: Veilig vervoer MBO, HBO en WO

  De regeling bevat afspraken met het openbaar vervoer (OV) in verband met COVID-19 voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. De regeling is geldig van 1 augustus tot en met 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een oproep tot een leesoffensief- Lees!

  Jongeren lezen minder vaak langere teksten en hun leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. Dit rapport bevat aanbevelingen wat er zou moeten gebeuren om het lezen en de leesvaardigheid van jongeren te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke inzet “Veilig vervoer MBO, HBO en WO”

  De landelijke inzet bevat afspraken voor veilig vervoer van studenten in middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs in verband met COVID-19. De afspraken gelden voor de periode 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad Afstoot Monumenten

  Deze leidraad beschrijft het proces en de werkafspraken voor afstoot van rijksmonumenten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs

  Deze handreiking dient ter ondersteuning van de instellingen hoger onderwijs bij de flexibilisering van deeltijdse en/of duale opleidingen hoger onderwijs. Het geeft een toelichting op de elementen van flexibilisering die centraal staan in de pilots flexibilisering hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijn voor de financiële vergoeding voor de onderzoekscholen

  Richtlijn van VSNU en SODOLA voor de financiële vergoeding voor de onderzoekscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op