Zoekresultaten  1-3 van de 3 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer

  Indien u als werkgever gebruik wilt maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in uw cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

  In juni 2010 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 afgesloten. Daarin maken zij afspraken over aanpassingen van de arbeidspensioenen. Er zijn belangrijke aanpassingen nodig. Het Pensioenakkoord bevat ook de afspraak om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel herziening detacheringsrichtlijn

  Bekijk document gepubliceerd op