Zoekresultaten  1-10 van de 24 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

  Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit bepaald dat de uitwerkingen van de onderzochte stelsels beschikbaar zijn op de website van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht financiering bedrijven vanuit regionale investeringsfondsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/10501 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/10501 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2448 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2449 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

  Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit verwezen naar deze publicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 juli 2014

  VERORDENING (EU) Nr. 713/2014 VAN DE RAAD van 24 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptstatuten Association of the Voluntry Principles on Security and Human Rights

  Engelstalige conceptstatuten met Nederlandse vertaling bij de op te richten vereniging Association of the Voluntry Principles on Security and Human Rights.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2012

  Bekijk document gepubliceerd op