Zoekresultaten  1-10 van de 114 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Arbeidsomstandighedenverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Eerste advies Codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche

  Persbericht van de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag waarin de Commissie verbeterpunten benoemt voor aanbesteding schoonmaak ministeries.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding mededingingsrecht voor producenten- en brancheorganisaties landbouwsector

  In deze handleiding leest u welke mogelijkheden voor samenwerking de mededingingsregels bieden aan erkende producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer

  Indien u als werkgever gebruik wilt maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in uw cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 100ste Internationale Arbeidsconferentie (IAC) Genève, 1 -17 juni 2011

  Richtlijnen voor de delegatie naar de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gids Proportionaliteit - 3e herziening

  De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip 'proportionaliteit' bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 3e herziene versie van de Gids.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen

  Dit document beschrijft de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen waaraan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toetst voor het omgaan met private kwaliteitssystemen, certificatie en accreditatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbestedingsreglement Werken 2016

  Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gids Proportionaliteit - 1e herziening

  De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip proportionaliteit bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 1e herziene versie van de Gids.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten

  Consultatieversie van de ontwerp-richtsnoeren leveringen en diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking markt en overheid

  De handreiking markt en overheid beoogt helderheid te geven en handvatten te bieden voor overheden die met de wet te maken krijgen. In een beslisboom wordt stap voor stap ingegaan op de vragen die overheden dienen te beantwoorden om te bezien of de wet op hen van toepassing is.

  Bekijk document gepubliceerd op