Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot amendering van Richtlijn (EU) 2018/2001.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2 Herschikking Richtlijn energie-efficientie

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiƫntie (herschikking).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 3 Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

  Bekijk document gepubliceerd op