Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Toelichting civielrechtelijke regeling Screbrenica

  Toelichting op de Civielrechtelijke regeling ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad van 19 juli 2019 inzake de Staat/Stichting Mothers of Srebrenica Toelichting civielrechtelijke regeling Screbrenica (PDF | 3 pagina's | 313 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Vernieuwend Werken

  In dit document staan hulpmiddelen en inspiratie voor vernieuwend werken binnen de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode lifestyle-neutraliteit

  Deze gedragscode geeft een leidraad voor de gewenste uitstraling voor de gehele Nederlandse politie. Het is een landelijk uniforme richtlijn bij functionerings- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inschrijfformulier Veilige Publieke Taak AWARD 2011 (ods)

  Inschrijfformulier voor de Veilige Publieke Taak Award 2011 in het Open Document-format.

 • Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie

  Minister Opstelten wil de huidige 26 politiekorpsen in een zo kort mogelijk tijdsbestek omvormen tot één nationale politie. Voortvarendheid is nodig om de gevolgen voor het dagelijks werk van de politie te beperken en tegelijkertijd de prestaties en de slagkracht van de politie te verbeteren. Eind dit jaar moeten de voorbereidingen voor de nationale politie zijn afgerond. Als de nieuwe Politiewet wordt aangenomen door de Staten-Generaal, kan op 1 januari 2012 onmiddellijk worden gestart met de nationale politie. Tot dat moment worden geen onomkeerbare stappen gezet. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie dat minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijnen gebruik 112-logo

  Dit document beschrijft de richtlijnen voor het gebruik van het logo 112.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) willen – evenals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging – dat politieke ambtsdragers op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren. Agressie en geweld, in welke vorm of tegen wie gericht dan ook, is onacceptabel. Onze democratische rechtsorde is gebaat bij het ongestoord en veilig functioneren van de lokale politiek. De verantwoordelijkheid voor beveiligingsmaatregelen van lokale politieke ambtsdragers is primair een lokale verantwoordelijkheid. Om het lokale bevoegde gezag te ondersteunen bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid en om meer duidelijkheid en uniformiteit te verkrijgen, is een handreiking ten behoeve van deze bestuurders opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inschrijfformulier Veilige Publieke Taak AWARD 2011

  Inschrijfformulier voor de Veilige Publieke Taak Award 2011 in Microsoft Word-formaat.