Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Advies gebruik afschermingen in taxi's, bedrijfsauto's en personenauto’s

  RDW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies uitgebracht over veilig gebruik van afschermingen in taxi’s, bedrijfsauto's en personenauto’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling van objecten langs autowegen en autosnelwegen

  Afleiding kan een veilig gebruik in de weg staan. Tijdens de rijtaak wordt een weggebruiker geconfronteerd met visuele informatie, die deels wel en deels niet relevant is voor de rijtaak. In het laatste geval spreken we van ‘visuele afleiding’. Met dit kader kunnen Rijkswaterstaat (op basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende overheden (met name op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)wegen beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging Spoorwegwet (33 965)

  Nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van o.m. de Spoorwegwet en enige andere wetten. Deze wijzigingen houden verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over derde Europese rijbewijsrichtlijn

  De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is besloten om deze niet verder aan te passen, maar een derde Europese rijbewijsrichtlijn op te stellen, die de tweede vervangt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling van objecten langs autowegen en autosnelwegen

  Afleiding kan een veilig gebruik in de weg staan. Tijdens de rijtaak wordt een weggebruiker geconfronteerd met visuele informatie, die deels wel en deels niet relevant is voor de rijtaak. In het laatste geval spreken we van ‘visuele afleiding’. Met dit kader kunnen Rijkswaterstaat (op basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende overheden (met name op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)wegen beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van Aanpak elektrisch vervoer: ‘Elektrisch Rijden in de Versnelling’

  Elektrisch Rijden in de versnelling, Plan van Aanpak 2011-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders

  Het extra beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers is één van de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dit actieplan gaat specifiek in op de verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders.

  Bekijk document gepubliceerd op