Zoekresultaten  1-50 van de 435 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Instructie Hoe gaat u om met burgers die zich soeverein willen verklaren?

  Het kan gebeuren dat mensen zich soeverein of autonoom (onafhankelijk) willen verklaren van de Nederlandse Staat en daarom op het stembureau hun stempas komen inleveren. Zij vragen daarbij aan het stembureau om een verklaring te ondertekenen dat ze de stempas hebben ingeleverd. In deze instructie staat hoe te handelen in deze specifieke situatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels voor de totstandkoming van het toewijzingsvoorstel 2024 van de Stichting TOP

  Dit document bevat de spelregels voor het protocol dat de stichting TOP hanteert voor het zorgvuldig en transparant tot stand brengen van het toewijzingsvoorstel voor 2024 voor zorgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economic diplomacy and fiscal investment climate - code of conduct for NFIA

  Aanwijzingen voor medewerkers van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten

  Deze kennisgeving is een actualisering van de bekendmaking van 15 maart 2021, nr. 2021-5656 aangaande toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Kinderopvang & Covid-19 versie 28-1-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksprotocol commissie Hendriks

  Onderzoeksprotocol Tijdelijke Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Commissie Hendriks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek voor bewindspersonen

  Voor bewindspersonen stelt het secretariaat van de ministerraad een overzicht samen van relevante regelgeving en aanvullende aanwijzingen. Deze geven een toelichting op de voorzieningen voor bewindspersonen en de gang van zaken rondom de ministerraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol veranderingen Kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking gemeenten

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën - Introductiedossier FIN 2021 - Deel 2 Inhoudelijk.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën - Introductiedossier FIN 2021 - Deel 1 Algemeen.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Financiën

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van LNV

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van LNV - LNV Introductiedossier beleidsdossiers.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van LNV - Introductiedossier LNV.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van LNV - LNV Introductiedossier kennismaking NVWA.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van LNV - LNV Introductiedossier financie_n.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Defensie

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Defensie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK - introductiedossier-ministerie-van-bzk-deel-1.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZ

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK - introductiedossier-ministerie-van-bzk-deel-2.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van AZ

  Introductiedossier om een nieuw aangetreden bewindspersoon wegwijs te maken bij het ministerie van Algemene Zaken. Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van VWS

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 bij Kamerbrief Toezegging T01556 Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees''

  Bijlage 2: Behoeftebepaling onbedwelmde slacht volgens religieuze riten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 17-12-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening

  Advies Landsadvocaat over Europeesrechtelijke analyse Wet collectieve warmtebedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Wijziging richtlijn carcinogene en mutagene stoffen - Carcinogenen IV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma van Eisen voor een digitale oplossing ter aanvulling op bron- en contactonderzoek van de GGD (versie 25 augustus 2020)

  Dit document beschrijft de eisen aan de notificatie-app ‘CoronaMelder’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier ministerie VWS 2020

  Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Bijstand Nationaal

  Het Handboek Bijstand Nationaal is bedoeld als werkbeschrijving in het kader van hulp door brandweer, politie, GHOR etc. binnen Nederland. Het  handboek geeft  inzicht in capaciteitsmanagement op landelijk niveau en zorgt voor een eenduidige afhandeling van bijstandsaanvragen.

 • Bijlage:Toetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK aan BNG en CEB ten behoeve van leningen aan Qredits

  Bijlage Toetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK aan BNG en CEB ten behoeve van leningen aan Qredits.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Behoud en Werving

  Maatregelen Behoud en Werving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorwaarden elektronisch factureren bij JenV

  Dit document informeert leveranciers over wat zij moeten weten en welke stappen zij moeten zetten om te kunnen e-factureren aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Bijstand Grensoverschrijdende bijstandsverlening

  In dit handboek staat onder meer informatie over verdragen, overeenkomsten en wettelijke bepalingen die betrekking hebben op grensoverschrijdende hulp van brandweer, politie en GHOR tussen Nederland, Duitsland en België. Operationele aansturing en aanvraagprocedures voor grensoverschrijdende bijstandsverlening worden in een schema beschreven. 

 • Handboek Bijstand Inkomende Buitenlandse Bijstand

  Het Handboek Bijstand Inkomende Buitenlandse Bijstand beschrijft de organisatie en procedures  wanneer in Nederland bij een ramp hulp nodig is van politie of brandweer uit het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2019 provincies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2019 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CDS aanwijzing A-1601

  CDS aanwijzing A-1601. Een leidraad voor leidinggevenden met randvoorwaarden bij inwijdingsrituelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • lv3 - informatievoorschrift 2018 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek voor bewindspersonen

  Voor bewindspersonen stelt het secretariaat van de ministerraad een overzicht samen van relevante regelgeving en aanvullende aanwijzingen. Deze geven een toelichting op de voorzieningen voor bewindspersonen en de gang van zaken rondom de ministerraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift-2016 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2016 / gemeenschappelijke regelingen 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst nieuwe aanvragen 1 juli 2017

  Eventuele bezwaren tegen bestaande tariefschorsingen en –quota moeten worden ingediend bij EZ uiterlijk 7 november 2016. Eventuele bezwaren tegen nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en –quota moeten worden ingediend bij EZ uiterlijk 9 december 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk (toegankelijke versie)

  De Gedragscode Integriteit Rijk 2016 (GIR2016) is op een aantal belangrijke punten veranderd ten opzichte van de code uit 2015. De code geeft een overzicht van de rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit en biedt een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. Om de code actueel te houden, vindt jaarlijks een update plaats. Om de GIR2016 voor iedereen toegankelijk te maken is er ook een drempelvrije versie beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk 2016

  De Gedragscode Integriteit Rijk 2016 (GIR2016) is op een aantal belangrijke punten veranderd ten opzichte van de code uit 2015. De code geeft een overzicht van de rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit en biedt een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. Om de code actueel te houden, vindt jaarlijks een update plaats. Om de GIR2016 voor iedereen toegankelijk te maken is er ook een drempelvrije versie beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische kennisagenda 2009

  De Kennisagenda van 2009 zet de kennisbehoefte van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij. De Kennisagenda laat zien wat de belangrijkste strategische kennisthema’s zijn voor SZW in de komende jaren en welke vragen SZW heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische kennisagenda 2009

  De Kennisagenda van 2009 zet de kennisbehoefte van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een rij. De Kennisagenda laat zien wat de belangrijkste strategische kennisthema’s zijn voor SZW in de komende jaren en welke vragen SZW heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragslijn externe contacten ministerie van Financiën

  Het ministerie van Financiën vindt het belangrijk om meningen van anderen te horen als ze beleid schrijven en is zich ervan bewust dat het werk burgers en bedrijven raakt. Om de juiste beslissingen te nemen heeft het ministerie gesprekken met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Het is belangrijk om transparant te zijn in de manier waarop het ministerie dat doet. Daarom zijn er voor de medewerkers van het ministerie gedragsregels opgesteld voor het aangaan van dit soort contacten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragslijn externe contacten ministerie van Financiën

  Het ministerie van Financiën vindt het belangrijk om meningen van anderen te horen als ze beleid schrijven en is zich ervan bewust dat het werk burgers en bedrijven raakt. Om de juiste beslissingen te nemen heeft het ministerie gesprekken met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Het is belangrijk om transparant te zijn in de manier waarop het ministerie dat doet. Daarom zijn er voor de medewerkers van het ministerie gedragsregels opgesteld voor het aangaan van dit soort contacten.

  Bekijk document gepubliceerd op