Zoekresultaten  1-10 van de 3.230 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Publicatieverwijder
 • Bestuurskosten april 2023 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Spreidingswet

  Het wetsvoorstel Gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang (Spreidingswet) moet zorgen voor een betere verdeling van opvangplekken over Nederland. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende fasen waarin gemeenten uitkeringen kunnen krijgen wanneer zij vrijwillig plekken aanbieden voor asielopvang. Gemeenten kunnen deze uitkeringen vrij besteden. Deze infographic legt uit hoe de Spreidingswet werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrieven

  De nieuwsbrieven op deze pagina zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten. Hieronder kunt u ze nalezen.

 • Conceptregeling wijziging Uitvoeringsregeling Wkkgz

  Concept van de regeling om de Uitvoeringsregeling Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te wijzigen. De wijziging houdt verband met de Wet kwaliteitsregistraties zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie

  Een conceptversie van de Beleidsregel, houdende subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027 (de Beleidsregel AMR 2024-2027).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denklijn Personenregister Kinderopvang - mei 2023

  Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die in dit register staan nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier VOG RP

  Aanvraagformulier rechtspersoon als houder van een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Criteria Catalogus Luchtruim

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op