Zoekresultaten  11-13 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Gemeente Utrechtverwijder
 • Gebruikers- en verwerkingsovereenkomst pilot “voorspellen woninginbraak”

  Het doel van de pilot is om inzichtelijk te krijgen welke factoren belangrijk zijn bij het voorspellen van het risico op woninginbraak en het ontwikkelen van een daadwerkelijk voorspellend model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

  Een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant inzake aansluitvoorwaarden "Bestuurlijke Informatie Justitiabelen"

  De Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) dient het zwaarwegend algemeen belang bij handhaving van de openbare orde door burgemeesters tijdig te informeren over de terugkeer van justitiabelen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van de betrokken justitiabele, in het bijzonder diens recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en diens resocialisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op