Zoekresultaten  1-20 van de 85 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Beoordeling Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale sanctielijst terrorisme

  Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal cultuurbeleid: voortgangsrapportage 2022

  In deze voortgangsrapportage presenteren het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een overzicht van projecten en resultaten van het Nederlands internationaal cultuurbeleid in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage handelsakkoorden – november 2023

  In deze bijlage staat informatie over de EU-handelsakkoorden die nog niet definitief in werking zijn getreden en EU-handelsakkoorden waarbij de betrokken partijen al de intentie kenbaar hebben gemaakt om een handelsakkoord te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advancing European Mineral Security: Insights from the Dutch industry

  Dit rapport onderzoekt de uitdagingen en kansen voor Nederlandse bedrijven om hun activiteiten in de kritieke grondstoffensector uit te breiden en daarmee bij te dragen aan gediversifieerde en veerkrachtige toeleveringsketens. Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zicht op strategische ketenafhankelijkheden voor de Nederlandse econonomie

  Rapport van TNO Vector over over de ontwikkeling van een methodiek voor de identificatie van indirecte strategische ketenafhankelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021

  Onderzoek naar de evacuatieoperatie vanuit Kaboel, die Nederland in de 2e helft van augustus 2021 uitvoerde nadat de taliban de macht in Afghanistan had overgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Mededeling visie klimaat en veiligheid

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

  Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use-goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022

  Rapportage over de afgifte van vergunningen voor militaire, dual-use en foltergoederen in 2022. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan het karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie en aan internationale ontwikkelingen op het terrein van exportcontrole.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Consulaire 2023

  Dit rapport beschrijft ontwikkelingen en cijfers over de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage doorvoermeldingen militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachtenoverzicht over 2022 - Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Overzicht van het aantal eerstelijns klachten dat in 2022 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, directie, post of de Consulaire Service Organisatie is ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB evaluation: Inconvenient Realities - An evaluation of Dutch contributions to stability, security and rule of law in fragile and conflict-affected contexts

  De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Nederlandse beleid voor stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten onderzocht. Het onderzoek gaat over de periode 2015-2022. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Externe review van het PROGRESS 2.0 onderzoeksprogramma

  Het rapport gaat over de externe evaluatie van het PROGRESS 2.0 onderzoeksprogramma dat sinds 2020 door HCSS en Clingendael is uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevoegde autoriteiten per verordening - 17 juli 2023

  Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Consulaire editie 2023

  Dit rapport beschrijft ontwikkelingen en cijfers over de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mensenrechtenrapportage 2022

  De Mensenrechtenrapportage beschrijft de inzet en resultaten van het Nederlands buitenlands mensenrechtenbeleid in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB Report Climate Diplomacy 2018-2021

  Dit rapport is alleen beschikbaar in het Engels. Rapport over de klimaatdiplomatie 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op