Zoekresultaten  1-10 van de 67 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Maandelijkse rapportage uitvoer militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse evaluatie Invest International

  Dit rapport onderzoekt de vraag in hoeverre Invest International in staat is geweest invulling te geven aan de taken en doelen uit de Machtigingswet oprichting Invest International. Invest International is in 2021 opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 2-3 februari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) doet verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 2 en 3 februari 2024. Op de agenda stonden de EU-Afrikarelatie, de situatie in het Midden-Oosten, steun aan Oekraïne en de EU-Turkijerelatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Raad Algemene Zaken 29 januari 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) doet verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. Op de agenda stonden onder meer het pakket voorstellen over het verdedigen van de democratie in de Europese Unie (Defence of Democracy-pakket), de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap, de landenspecifieke rechtsstaatsrapportages en de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

  Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use-goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale sanctielijst terrorisme

  Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Game Based Assessment (GBA): Evaluatie voor Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil vacatures kwalitatiever, objectiever en sneller vervullen. De Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) heeft een tweejarige pilot uitgevoerd waarbij een Game Based Assessment (GBA) is ingezet bij externe werving. Dit met de hoop dat het GBA een positieve bijdrage heeft op de doorlooptijd, een objectiever proces, meer diversiteit en inclusiviteit en de mogelijkheid biedt om kwalitatieve keuzes te maken. Dit rapport evalueert de GBA-pilot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevoegde autoriteiten per verordening - 21 december 2023

  Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sanctieregelingen stand van zaken 21 december 2023

  Dit overzicht toont de stand van zaken rondom sanctiemaatregelen. Dit zijn politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

 • Evaluatie Subsidieregeling DHI (2016-2021)

  Uit de evaluatie blijkt dat Nederlandse bedrijven door de DHI-regeling hun marktpositie verbeteren en internationaliseren. Ook de meeste ambassades zijn positief over DHI. De regeling is vooral relevant in lage-middeninkomenslanden. De exacte ontwikkelingsimpact van de regeling kan op dit moment niet worden vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op