Zoekresultaten  1-20 van de 1.567 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Archief jaarrapporten wapenexportbeleid

  In de jaarrapporten exportcontrolebeleid staan de uitgangspunten, instrumenten en de procedures van het Nederlandse exportcontrolebeleid beschreven. Daarnaast komt het karakter van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie aan bod. Ook worden belangrijke beleidswijzingen en internationale ontwikkelingen op het terrein van de exportcontrole op strategische goederen (militair en dual-use) beschreven.

 • Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022

  Rapportage over de afgifte van vergunningen voor militaire, dual-use en foltergoederen in 2022. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan het karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie en aan internationale ontwikkelingen op het terrein van exportcontrole.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Consulaire 2023

  Dit rapport beschrijft ontwikkelingen en cijfers over de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage doorvoermeldingen militaire goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachtenoverzicht over 2022 - Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Overzicht van het aantal eerstelijns klachten dat in 2022 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, directie, post of de Consulaire Service Organisatie is ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale sanctielijst terrorisme

  Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

  Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use-goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB evaluation: Inconvenient Realities - An evaluation of Dutch contributions to stability, security and rule of law in fragile and conflict-affected contexts

  De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Nederlandse beleid voor stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten onderzocht. Het onderzoek gaat over de periode 2015-2022. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Externe review van het PROGRESS 2.0 onderzoeksprogramma

  Het rapport gaat over de externe evaluatie van het PROGRESS 2.0 onderzoeksprogramma dat sinds 2020 door HCSS en Clingendael is uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevoegde autoriteiten per verordening - 17 juli 2023

  Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Consulaire editie 2023

  Dit rapport beschrijft ontwikkelingen en cijfers over de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mensenrechtenrapportage 2022

  De Mensenrechtenrapportage beschrijft de inzet en resultaten van het Nederlands buitenlands mensenrechtenbeleid in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB Report Climate Diplomacy 2018-2021

  Dit rapport is alleen beschikbaar in het Engels. Rapport over de klimaatdiplomatie 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Wijziging BTW-richtlijn inzake Invoer One Stop Shop

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Pakket retail beleggen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Wijziging van Verordening onderbrekingen en rusttijden ongeregeld personenvervoer

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Mededeling en Verordening nieuw Douanewetboek van de Unie

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Verordening tariefbehandeling en afschaffing vrijstelling douanerechten

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring G4AW 2022

  De Auditdienst Rijk heeft de financiële verantwoording over 2022 van de uitvoering van GeoData for Agriculture and Water (G4AW) door Netherlands Space Office gecontroleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op