Zoekresultaten  1-10 van de 2.005 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Overzicht van ambassadeurs in Nederland (préséancelijst) per 13 september 2023

  Overzicht van ambassadeurs in Nederland op volgorde van aanbieding van de geloofsbrieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken 30 - 31 augustus 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Delegated cooperation - working better together

  Nederland streeft naar nauwere samenwerking met de EU voor het werken aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Eén van de mogelijkheden om dit te doen, is het gebruik van Delegated Cooperation (DC) met de Europese Commissie (EC). Daarmee kunnen EU-gelden worden ingezet om uitvoering te geven aan gezamenlijke prioriteiten van lidstaten en de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken mei 2023 - Beslisnota bestuurskosten mei 2023

  Bestuurskosten van:   De minister van Buitenlandse Zaken   De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   De secretaris-generaal (SG)   De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken mei 2023

  Bestuurskosten van:   De minister van Buitenlandse Zaken   De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   De secretaris-generaal (SG)   De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken mei 2023 - Bestuurskosten mei 2023 Ministerie van Buitenlandse Zaken.pdf

  Bestuurskosten van:   De minister van Buitenlandse Zaken   De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   De secretaris-generaal (SG)   De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen

  Geïntegreerde kwartaalrapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken, met een toelichting op de stand van zaken van de EU-wetgevingsonderhandelingen. Het gaat om de periode april tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BNC-fiche herziening verordening MFK 2021-2027

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij Woo-besluit over ontmoedigingsbeleid Israëlische nederzettingen

  Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij een besluit over het ontmoedigingsbeleid met betrekking tot Israëlische nederzettingen in de periode van 1 januari 2006 tot 17 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op